สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนาฟรี เรื่อง “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ตลาดฮาลาลในอาเซียน

อบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
จำนวนคนดู 657 ครั้ง
สัมมนาฟรี เรื่อง “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ตลาดฮาลาลในอาเซียน

พบกันอีกครั้งกับสัมมนาฟรี มีคุณค่า !!

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  โดยศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ จัดสัมมนาโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ตลาดฮาลาลในอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกที่ถูกต้อง รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้ได้เกณฑ์มาตรฐานสากลเข้าสู่ตลาดฮาลาลในอาเซียน อีกทั้งการสร้างโอกาสในตลาดใหม่ที่กำลังมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตลาดเอเชียใต้ (อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์รภัช และ คุณเหมือนฝัน  เบอร์โทร. 02-233-2345  มือถือ. 09-0530-6951 e-mail : osec2016@gmail.com  หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1LM0u9ftw1vWfVglZqVRzQkNuhwbnNhH38fRxeuT-sWA/edit?usp=sharing

คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนา, ส่งออก, OSEC, นำเข้า, การค้าระหว่างประเทศ, โลจิสติกส์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร Logistics Transport and Operations 72 ชั่วโมง และดูงาน 1 วัน
หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบ...
คอร์สโลจิสติกส์ พร้อมทำงานและทำธุรกิจ เหมาะสำหรับคนที่สนใจในธุรกิจโลจิสติกส์ การนำเข้าส่งออก มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร เป็นหลักสูตรฯที่ใครๆ ก้อสามารถเรียนได้
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล · เพื่อใ...
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม · เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎห...
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
อบรม หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma) วิทยากรด้านโรงงาน หลักการและเหตุผล Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประ...