มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์ (Creative Service Mind)

อบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
จำนวนคนดู 1721 ครั้ง
หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์ (Creative Service Mind)
อาจารย์  ณัฏฐา  วงศ์รัตนพิบูลย์ หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์
(Creative Service Mind)
เปิดอบรม วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลา 1 วัน
เปิดอบรม วันที่ 24 พฤศจิกายน ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท23
Coach & Professional Trainer

ติดต่อเรา ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638 ,091-770-8069
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com 

http://www.entraining.net/PB_SE_NT_service-mine.php

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เชิญอบรมไกด์..บัตรบรอนซเงิน ทั่วไป(ต่างประทศ) อังกฤษ-จีน อบรมระยะสั้น3เดือนเศษ
บทบาทที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ การกำหนดในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (Strategic Plan) และแผนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายใ...
ขอเชิญอบรม หลักสูตร “สะกดจิต พิชิตยอดขายแบบเซี” The Hypnosis for prospect due #หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารงานขายทั้งมือเก่าและมื...
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและอาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และมูลค่าหุ้น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อก...
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแผนการตรวจประเมิน Audit Plan จากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Body และสามารถเตรียมพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ...
เพื่อพัฒนาศักยภาพ/องค์ความรู้และทักษะด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อ...
เรียนรู้เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ให้ติดกูเกิลง่ายๆ ด้วย “Blog Marketing” เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และโปรโมทฟรี