มีค่าใช้จ่าย

การวางแผนเพื่อประหยัดภาษี สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีและนักบัญชีที่ต้องการวางแผนภาษี

อบรมวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
จำนวนคนดู 2419 ครั้ง
การวางแผนเพื่อประหยัดภาษี สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีและนักบัญชีที่ต้องการวางแผนภาษี

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559

(เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ณ โรงเเรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

(ถ.พญาไท) ติดศูนย์การค้ามาบุญครอง

รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติหรือสยาม

 

อัตราค่าอบรม

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR) 4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป         4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท

(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

 

หัวข้อสัมมนา

1. ผลกระทบทางภาษีอากรที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

2. ภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งระบบที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องทราบ

3. Update กฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2559

4. วางแผนภาษีอย่างไรให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

5. สิ่งที่ต้องระวังในการจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากรของธุรกิจ

6. การวางแผนภาษีเพื่อการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจ และการจัดทำบัญชีเพื่อประหยัดภาษีอย่างเหนือชั้น

7. การวางแผนภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำคัญ

8. 10 จุดที่ทำได้ ไม่ยาก เพื่อการประหยัดภาษี

9. 10 ประเด็นการเสียภาษีอากรแต่ละประเภทอย่างถูกต้องและประหยัด

10. รายได้ที่ต้องเสียภาษีและรายได้ที่ยกเว้นภาษี กับปัญหาการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย

11. ค่าใช้จ่ายที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรตรวจสอบ

12. การทำธุรกิจกับความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบภาษี

 

รายละเอียดของหลักสูตร http://www.dst.co.th/newseminar.html?id=4846&view=detail


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 086-325-1614

คำค้นประกาศนี้ Tags: ประหยัดภาษี, วางแผนภาษี, อบรมภาษีอากร, ทำบัญชีประหยัดภาษี, นักบัญชีภาษี, บัญชีภาษี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ถ้าเราเตรียมพร้อมเรื่องมาตรการตรวจสอบการเสียภาษี ของกรมศุลกากร และมาตรการบัญชีชุดเดียว ของกรมสรรพากร TIFFA /ITBS ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าสัมมนาในเรื่อง มาตรการเพื่อโอกาสควา...
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยวิเคราะห์บัญชีบริหาร จะทำให้กิจการได้ข้อมูลตรงความต้องการ และ ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์
Derivative License คือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน Investment Planner (IP)
การวางแผนเพื่อประหยัดภาษี สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีและนักบัญชีที่ต้องการวางแผนภาษี วางแผนอย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดและประหยัด
ขจัดความสับสนในการตีความ สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
การจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม และความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราที่ปรับใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 นี้แล้ว เงินที่ฝ่ายนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เงินใดเป็นค่าจ้าง หรือไม่ใช่ค่าจ้าง ล้วนสร้างความสับสนให้ฝ่ายนา...
กลับมาอีกครั้ง VIRTUAL TRAINING อบรมออนไลน์ ฟรี‼️ ผ่าน Facebook Live กับประเด็น HOT ในช่วงต้นปี
เรียนรู้วิธีการฝึกปฎิบัติ การจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป สำหรับ Pre-Accountant