อบรมหลักสูตร การพัฒนา การบริหารงาน Logistics (Logistics Development and Strategy) - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

อบรมหลักสูตร การพัฒนา การบริหารงาน Logistics (Logistics Development and Strategy)

อบรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1096 ครั้ง
อบรมหลักสูตร การพัฒนา การบริหารงาน Logistics (Logistics Development and Strategy)

หลักสูตร การพัฒนา การบริหารงาน Logistics

(Logistics Development and Strategy)

 

 

      ความหมายของคำว่า “โลจิสติกส์” เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนยังคงไม่มีความเข้าใจอย่างแน่ชัด ซึ่งมีคนจำนวนมากยังคงเข้าใจความหมายของคำว่าโลจิสติกส์ ว่าเป็นการบริหารจัดการกิจกรรมด้านการขนส่งสินค้า เพียงอย่างเดียว

          ความหมายในภาพรวมของคำว่าโลจิสติกส์จะหมายถึง การบริหารจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบ สินค้า จากจุดผลิตไปยังสถานที่ซึ่งมีความต้องการสินค้าหรือบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ การบริหารจัดการโลจิสติกส์มีความจำเป็นต่อหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคราชการและภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคบริการ กล่าวคือมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการประกอบการขององค์กรทุกประเภท เนื่องจากการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดความสูญเสียในภาคการผลิต สามารถลดเวลาที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น.


 

เนื้อหาหลักสูตร

08.30–09.00                ลงทะเบียน

09.00–10.30                ความหมายของคำว่า “โลจิสติกส์”                       

10.30–10.45                พักภาคเช้า

10.45–12.00                การวางแผนด้าน “โลจิสติกส์” ขององค์กร

12.00–13.00                พักรับประทานอาหาร

13.00–14.30                “โลจิสติกส์”  กับการบริหารสินค้าคงคลัง

14.30–14.45                พักภาคบ่าย

14.45–16.00                การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติก์ ของประเทศไทย


วิทยากร อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร


สถานที่ โรงแรม S15 Sukumvit Hotel


ค่าใช้จ่าย  

ราคาปกติ  ท่านละ 4,056 บาท

ชำระก่อนวันที่ 7 พ.ย. 56 ท่านละ 3,536 บาท

คำค้นประกาศนี้ Tags: อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร, อบรม การพัฒนา การบริหารงาน Logistics

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในกิจการหรือ หน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น INCOTERMS 2010 ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื...
คอร์สโลจิสติกส์ ระยะสั้น 2 เดือน พร้อมทำงานและทำธุรกิจ เหมาะสำหรับคนที่สนใจในธุรกิจโลจิสติกส์ การนำเข้าส่งออก มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร เป็นหลักสูตรฯที่ใครๆ ก้อสามารถเรียนได...
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งที่เป็นแบบ SME และ START UP ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในเรื่องของรูปแบบการส่งออก, การชำระเงินซื้อขายระหว่างปร...
เข้าใจในหลักเกณฑ์สําคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนําเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนําวิธีการให้ ท่านนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล · เพื่อใ...
การบริหารคลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริษัทฯ การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหามักง่ายโดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ ร...