มีค่าใช้จ่าย

English for HR : ภาษาอังกฤษสำหรับ HR มืออาชีพ (Workshop) 18 ส.ค. 59

อบรมวันที่ 18 สิงหาคม 2559
จำนวนคนดู 829 ครั้ง
English for HR : ภาษาอังกฤษสำหรับ HR มืออาชีพ (Workshop) 18 ส.ค. 59

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

(เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

(รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม 9 ทางออกอาคารฟอร์จูน)

 

อัตราค่าอบรม

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR) 4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป         4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท

(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

 

พิเศษ!!! เข้าอบรม 2 ท่านขึ้นไป (บริษัทเดียวกัน)
รับส่วนลด 500 บาท

 

หัวข้ออบรม

1. Recruitment & Selection : การใช้ภาษาอังกฤษในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การอธิบายรายละเอียดของงาน (Language of job descriptions)
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchanging information)
- การให้คำแนะนำ (Making suggestions)
- การตั้งคำถามภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์ (Language of interview questioning)
2. Employee Relations & Development : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร แรงงานสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลากร
- การใช้ภาษาในสัญญาจ้างงาน (Language of contracts)
- การรับเข้าทำงานและการปฏิเสธการรับเข้าทำงาน (Giving offers and rejection)
- การอธิบายกฎเกณฑ์และข้อบังคับในการทำงาน (Describing rules & disciplines)
- การเจรจาตกลงค่าจ้าง (Wage negotiation)
- การจัดการกับปัญหาและข้อร้องเรียนของพนักงาน (Dealing with staff problems)
- การปรับเงินเดือน (Salary reviews) 
3. Writing Business Correspondence : การเขียนประกาศ จดหมาย หรืออีเมล์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ งานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- การเชิญผู้สมัครให้มาสัมภาษณ์งาน (Interview invitation)
- การเสนอรับเข้าทำงานและการปฏิเสธการรับเข้าทำงาน (Job offer & rejection)
- การตักเตือน (Warning)
- การไล่ออก (Termination)

 

รายละเอียดของหลักสูตร http://www.dst.co.th/newseminar.html?id=5014&view=detail


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 086-325-1614

 

***สนใจจัดอบรมภายในองค์กร (In-house training) ในหลักสูตรนี้และหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ติดต่อที่ คุณสมฤทัย 086-325-1614***

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ HR, อบรม HR, ภาษาอังกฤษสำหรับ HR, English workshop, ฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษสำหรับ HR, English for HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

อาชีพอิสระ: ไกด์นำเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศเที่ยวในประเทศไทย สนใจมาสมัครอบรมไกด์ ได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นการเอาไปใช้ในการทำงานจริง หรือผู้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป
Vakom Overseas Education ได้มีการจัดสัมมนาขึ้นเพื่อแนะแนวและให้ข้อมูลในการศึกษาต่อต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันส่วนใหญ่ในการติดต่อทางธุรกิจระดับอินเตอร์ จดหมายทางธุกิจที่ดีอาจช่วยให้คุณตกลงทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต
เรียนรู้และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในที่ทำงานอย่างมีมารยาทและเหมาะสม กับเจ้านาย ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มักพบในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Thai Labor Laws for foreigners (English Language) กฎหมายแรงงานไทยสำหรับชาวต่างชาติ
เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านการให้ความรู้พื้นฐานด้านการวาดภาพ และสามารถใช้ภาพร่วมกับภาษาพูด
หลักสูตรเร่งรัดสำหรับบุคลากรฝ่าย HRเรียนรู้ศัพท์สำนวน และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน HR เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ