มีค่าใช้จ่าย

องค์กรก้าวหน้าและพัฒนาด้วย Kaizen

อบรมวันที่ 16 กันยายน 2559
จำนวนคนดู 506 ครั้ง
องค์กรก้าวหน้าและพัฒนาด้วย Kaizen

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "องค์กรก้าวหน้าและพัฒนาด้วย Kaizen" วันที่ 16-17 ก.ย. 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้ออบรม 1. แนวคิดในการเพิ่มผลผลิตเพื่อองค์กรเป็นเลิศ
 2. หลักการและแนวคิดของ Kaizen ตั้งแต่ญี่ปุ่นจนถึงโลกปัจจุบัน
 3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน
 4. 7 Wastes ศัตรูตัวฉกาจของ Kaizen
 5. ECRS เสริมแรงแซงความคิดเดิมๆ
 6. การเตรียมพร้อมให้เป็นองค์กร Kaizen
 7. การคิดและวิเคราะห์การปรับปรุงงานด้วย Kaizen ด้วยกรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
คำค้นประกาศนี้ Tags: kaizen, พัฒนาองค์กร, เพิ่มผลผลิต, การปรับปรุงงาน, วิเคราะห์งาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เหมาะสำหรับ วิศวกร เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และผู้สนใจ อบรม 20-21กุมภาพันธ์ 2560
เรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้นำในอดีตที่ผ่านมา บทบาทของภาวะผู้นำ เรียนรู้ทฤษฎีสู่การนำมาประยุกต์ใช้จริง มองเห็นองค์รวมของการสร้...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจในหลักภาวะผู้นำ และแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง
หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน
การบริหาร EQ หรือการเพิ่มศักยภาพ EQ ในตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงขึ้น
เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายที่สำคัญ ได้ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องไปใช้งานได้เลย สามารถสอบถาม ปรึกษาวิทยากรเพื่อแก้ปัญหาได้โดยตรง
ความลับของความสำเร็จทั้งปวง เริ่มต้นที่ราจะต้องมีความคิดที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ยิ่งเมื่อเราย้อนกลับไปมองดูบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมา...
หลักการและเหตุผล การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่...
ภาคการบรรยาย(Lecture)&(Work shop)ภาคปฎิบัติ หากมีผู้แอบอ้างว่า “สามารถจัด ฮวงจุ้ย ให้รวยได้” จงตระหนักไว้เลยว่าร้อยละ90 เชื่อถือไม่ได้