มีค่าใช้จ่าย

หัวหน้าแนวคิด New Normal : หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน

อบรมวันที่ 17 มิถุนายน 2564
จำนวนคนดู 899 ครั้ง
หัวหน้าแนวคิด New Normal : หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน

เมื่อองค์กรต้องเจอกับสถานการณ์ที่รุมเร้าซัดโหมกระหน่ำอย่างไม่หยุดหย่อน

ไม่ว่าจะเป็น Covid-19, สงครามการค้าระหว่างประเทศ, business disruption ฯลฯ   

แล้วทางรอดมีไหม? ......คำตอบอยู่ที่ ผู้นำ !

.....คุณ ในฐานะ หัวหน้างาน-ผู้นำทีมงาน  พร้อมรึยัง

ที่จะดึง เพิ่ม เสริม สร้างและปรับเปลี่ยนวิธีคิด      

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และยึดมั่นเป้าหมายขององค์กร

ตะลุยนำลูกน้องเพื่อนำพาธุรกิจขององค์กรให้โลดแล่น และนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ

โดยลูกน้องของคุณทำงานได้ทรงประสิทธิภาพ-ร่วมมือ-ร่วมใจ อย่างเป็นทีม ภายใต้การนำของคุณ

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=45608 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459

 


คำค้นประกาศนี้ Tags: new normal, ยุควิกฤติ, หัวหน้า, ฝ่าวิกฤต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อการพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการด้านการผลิตด้วยความรู้ด้านต่างๆ
สามารถประเมินความเสี่ยง และผลกระทบตามแนวทางของมาตรฐาน ISO9001:2015 ทราบความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับกฎหมาย การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan เลือกและลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไข...
Operation Management 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ว่าด้วยเรื่อง การบริหารการปฏิบัติการในยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้...
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID – 19 ที่เกิดขึ้น สร้างผลกระทบ Disruptive อย่างรุนแรงกับแทบทุกธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้คน ในช่วงภาวะเช่นนี้ พนักงานผู้เป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร จะมีความหวาดวิ...
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบการสรรหาบุคลากรที่ดี และมีคุณภาพ เข้ามาทำงานให้กับองค์กร และการเลื่อนตำแหน่งงาน หรือการสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจให้กับพนักงานให้อยู่กับองค์กรไ...
การเรียนรู้ เพื่อจะบริหารจัดการกลุ่มคน GENERATION-Y-Z จึงมีความจำเป็น สำหรับหัวหน้างาน หรือผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานต่างยุคสมัย BABY BOOMERS, GEN X เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม การแสด...
ในฐานะหัวหน้างานหรือผู้บริหารมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ถ้าองค์กรใดได้ผู้บริหารที่เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ ก็มีแนวโน้มว่าองค์กรนั้น จะประสบความสำเร็จ
เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมฝึกปฏิบัติในคลาสออนไลน์ เรียนเทคนิคการสัมภาษณ์ไปแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจชัดเจน หลังอบรมยังใช้งานยังไม่ได้ ตั้งคำถามยังไม่เก่ง โดยเฉพาะคำถามเชิงพฤติ...
ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร