มีค่าใช้จ่าย

การวางแผนและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อบรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
จำนวนคนดู 685 ครั้ง
การวางแผนและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ?

สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ  การวางแผน  ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน   (Failing to Plan is planning to Fail…)

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4723 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459

คำค้นประกาศนี้ Tags: time, management, บริหารเวลา, วางแผน, planning

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในก...
โปรแกรมตรวจสุขภาพประกอบด้วย การตรวจวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ โดยไม่ต้องเจาะเลือด การตรวจวัดมวลกระดูก การตรวจหาปริมาณไขมันในร่างกาย การตรวจสภาพผิวหน้าเพื่อวิเคราะห์ปัญหาผิวในปั...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการนําเสนอการขายอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ
จะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่...
พบกับเคล็ดลับความสำเร็จทั้ง 5 ด้าน โดยวิทยากร 5 ท่าน ที่จะมาแบ่งปันความรู้/ประสบการณ์ที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอน
ทักษะการทำงานที่ดีแล้วจะส่งผลต่อองค์กรทั้งด้านต้นทุนการผลิตและกำไรและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกประเทศจีน
หัวหน้างานแผนกแม่บ้านเป็นภาระงานที่สำคัญ ต้องพร้อมด้วยทักษะด้านการบริหารงานและการบริหารคน และต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ เพื่อสามารถบริหารจัดการงานและดูแลปกครองลูกน้องได้อย่...
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น