มีค่าใช้จ่าย

การวางแผนและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อบรมวันที่ 08 กรกฎาคม 2564
จำนวนคนดู 1062 ครั้ง
การวางแผนและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ?

สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ  การวางแผน  ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน   (Failing to Plan is planning to Fail…)

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4723 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459

คำค้นประกาศนี้ Tags: time, management, บริหารเวลา, วางแผน, planning

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สามารถแก้ไขปัญหาในชิ้นงาน และการบำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้น
ด่วน!! ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ดังนั้นการทำงานใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (...
วิธีเชื่อมโยงเป้าหมายการเงิน ลูกค้า การทำงาน คน ระบบงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจ
การเรียนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าในระดับประถมศึกษา ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ทดลองจำนวนมากและกระบวนการทดลองที่ผิดพลาด อาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย การอบรมนี้นำเสนอ DCACLAB การทดลองเสมือนห้อง...
จะได้ได้รับกรมธรรม์ C.A.R. เป็นภาษาไทยอย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ผู้เรียนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบ ISO9001:2015 รวมถึงการจัดทำเอกสารและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนด
จะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่...