มีค่าใช้จ่าย

การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผล...และใช้ได้จริง

อบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
จำนวนคนดู 650 ครั้ง
การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผล...และใช้ได้จริง

KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4737 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: KPI, HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

บอกแนวคิดที่ถูกต้องก่อนเริ่มขายของออนไลน์แลัวขายอย่างไรให้ยอดขายปังพร้อมเทคนิคการเขียน Content ในเฟสบุ๊คให้ลูกค้าอยากซื้อแล้วมีการซื้อซ้ำ
เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราและหน่วยงานวิจัย
หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่ง หากต้องการมีผลงานที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ ได้รับคำชม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐาน ด้วย winCC” รุ่น11
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการมีจิตสำนึกในการบริการ (Service Mind) ค้นพบเทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า เสริมเทคนิคการขายส...
ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)" วันที่ 2-4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เพื่อพัฒนาศักยภาพ/องค์ความรู้และทักษะด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ขอแนะนำหลักสูตร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระยะสั้น 3 เดือน (เรียนและฝึกงานจริง) สอนโดยอาจาร์ยผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยดุสิตธานี