มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen

อบรมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
จำนวนคนดู 2242 ครั้ง
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen

เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน

1. รู้จักตนเอง และ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง - เพื่อนร่วมงาน

2. มีทัศนคติและความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

3. สามารถทำงานร่วมกับบุคคลต่างวัย ต่างบุคลิกภาพ ได้อย่างเหมาะสม

 

4. ลดความตึงเครียดในการงาน เพื่อการทำงานที่สำเร็จอย่างมีความสุข

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4752

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459

คำค้นประกาศนี้ Tags: GEN, คนรุ่นใหม่, คนเก่ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน • ผู้ที่เตรียมปรับเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน • บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเอง
เรียนรู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาดเพื่อนำพาองค์กรสู่การ เป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดย หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักกา...
ฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ช ยกระดับมาตรฐานการสื่อสาร สร้างทัศนคติเชิงบวก เปลี่ยนแปลงผู้ใต้บังคับบัญชาให้พัฒนาความสามารถ เสริมกลยุทธ์การนำไปใช้ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
เรียนรู้หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานของคนญี่ปุ่น Hou-Ren-Sou เพื่อแก้ปัญหาของชีวิตการทำงาน
ปรับตัวการดำเนินงานที่มีผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน
นักจัดซื้อที่จะประสบผลสำเร็จ จะต้องสามารถผสมผสานความรู้รอบด้านร่วมกับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพื่อนำมาตอบสนองกับเนื้องานให้ได้มากที่สุด อีกทั้งต้องมีผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานสากลที่...
เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารประสานงานทักษะที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
มหาวิทยาลัย เล็งเห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุ...
Dusit Thani College พร้อมมอบรากฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะครบเครื่อง ทั้งคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ และเจราจาสื่อสาร ก...