มีค่าใช้จ่าย

การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร

อบรมวันที่ 17 สิงหาคม 2566
จำนวนคนดู 2634 ครั้ง
การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของการบริหารต้นทุน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของการบริหารต้นทุน และวางระบบการบริหารได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาแนวทางการบริหารต้นทุน ไปใช้งานจริงในองค์กรได้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=43182

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหารต้นทุน, บริหารธุรกิจ, ต้นทุนธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

จากปัญหามนุษย์ต่างมีระบบความคิด ระบบการมองโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าจะเป็นพี่น้องกัน หรืออยู่ในครอบครัวเดียวกัน ต่างคนก็ต่างมีแนวการมองโลกที่แตกต่างกัน
การวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะต้องทำอะไร (What to do?) ทำเมื่อไร (When to do?) และทำอย่างไร (How to do?) รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปต...
เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ/R&D/ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION) จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นสิ่งแรกที่หัวหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน เพราะการสอนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้งานเพรา...
หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมือใหม่ และร้านอาหารSMEs ได้เข้าใจแบบเจาะลึกการบริหารจัดการร้านอาหารในทุกภาคส่วนงานอย่างมืออาชีพ
เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
สัมมนา: ช่องทางการลงทุนอสังหาฯในห้วงวิกฤติ 17 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom
ต้องยอมรับว่า มีการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวอย่างมาก จนมีอีกคำพูดที่จะได้ยินกันช่วงนี้ New Normal โลกใหม่ใบเดิม ปัจจุบันหัวหน้างานยุคใหม่ต้องพัฒนาตนเองหลายด้าน มากกว่าในอดีต และต้อง...
เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม