มีค่าใช้จ่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านโลจิสติกส์ด้วย Lean & Kaizen

อบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2567
จำนวนคนดู 2999 ครั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านโลจิสติกส์ด้วย Lean & Kaizen

          โลจิสติกส์ถือเป็นกระบวนการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งของระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันและเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรทั้งในด้านของต้นทุน(Cost)และการบริการ(Service) หากเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านโลจิสติกส์ เครื่องมือที่สำคัญตัวหนึ่งที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้คือ Lean & Kaizen

          Lean & Kaizen คือ เครื่องมือที่สำคัญตัวหนึ่งที่หลายองค์กรเลือกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Toyota, Dell, Apple, Gucci และบริษัทอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นเราควรนำเครื่องมือเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

         อาจกล่าวได้ว่าความสำคัญของ Lean & Kaizen นั้นมีหลายหัวข้อด้วยกัน คือ ความมีประสิทธิภาพ(efficiency) ลดระยะเวลา(Time) ลดความสูญเปล่า(Waste) และลดต้นทุน(Cost) ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวเข้องต้องมีความเข้าใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์ และลงมือปฎิบัติเพื่อพัฒนาการทำงานแบบ Lean& Kaizen ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเราและองค์กร  

         ระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) ถือกำเนิดมาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ แต่เนื่องจากแนวคิดและวิธีการที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมลักษณะงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ จึงได้ถูกนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรทั่วไปทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งการผลิตและการบริการอย่างหลากหลาย ซึ่งเมื่อองค์กรมีประสิทธิภาพและความสูญเสียที่ต่ำแล้ว ก็ส่งผลให้องค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและสามารถลดต้นทุนไปได้อีกด้วย

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=60917 

 

 


คำค้นประกาศนี้ Tags: warehouse, จัดส่ง, lean, kaizen, logistics

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ระบบสิทธิพิเศษทางการค้าด้านภาษีศุลกากร สามารถลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศได้อย่างมาก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และช่วยสร้างรายได้...
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ต่อกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อท่านจะได้ทำงานด้วยความมั่นใจ วิทยากร เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้า-ส่งออกมานา...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบัน รู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย
หลักสูตร Logistics Transport and Operations 72 ชั่วโมง และดูงาน 1 วัน
หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านที่ต้องควบคุมงานนำเข้า-ส่งออกเพื่อลดต้นทุน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้ท่านจะให้ Third Party เป็นผู้ดูแลงานแทน แต่ตัวท่านเองก็จำเป็นต้อง...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบัน รู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย
การจัดการสต๊อก (Stock) หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory) ไม่เพียงแต่จะบริหารจัดการ การรับเข้า จัดเก็บ จ่ายออกเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป้าห...
หลักสูตร IMDS Training (Basic International Material Data System (IMDS) วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม · เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์...
หลักสูตรสร้างธุรกิจเงินล้าน จากทุนเพียงไม่กี่บาท จัดหนัก จัดเต็ม 2 วัน ทั้ง ทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มธุรกิจได้ทันทีหลังเรียนจบ