มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน

อบรมวันที่ 07 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 486 ครั้ง
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น
2. เพื่อให้ผู้สัมมนาทบทวนและวางแผนปรับปรุงการทำงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4776 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459






คำค้นประกาศนี้ Tags: 7 waste, ความสูญเสีย, ความผิดพลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
เป็นโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ หรือเพื่อสร้างงานให้กับผู้สนใจในด้านการเพาะเลี้ยงปลาโดยใช้ความรู้ในด้านวิชาการแปลงเพศ ปลานิลให้เป็นเพศผู้โดยใช้ฮอร์โมนเพื่อให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโต...
การดำเนินกิจการงานใดๆ ให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)" รุ่นที่ 20 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรา...
เพื่อพัฒนาศักยภาพ/องค์ความรู้และทักษะด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น
สิ่งที่คุณจะได้รับจากสัมมนานี้ : Excel กับงานฐานข้อมูลและทะเบียนประวัติ ที่HRควรต้องรู้>>
เพื่อให้สามารถนําข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน