มีค่าใช้จ่าย

การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร

อบรมวันที่ 26 มกราคม 2562
จำนวนคนดู 477 ครั้ง
การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร

       การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทำได้ง่ายกว่าวิธีการอื่น โดยการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ให้สามารถนำเครื่องมือ QC Story มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 7 ขั้นตอน และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานของตนเอง

       การใช้กิจกรรม QCC กระตุ้นให้พนักงานได้พัฒนา แนวคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking ) และทำงานโดยอาศัยข้อมูล (Fact and Data) และการทำงานเป็นกลุ่ม (Teamwork) ซึ่งองค์กรจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้แน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาคุณภาพ ลดความสูญเปล่า ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน ได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์   1. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำ QCC
                 2. รู้จักการทำ QC 7 Tools
                 3. สามารถประยุกต์ใช้ได้

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36740 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: QCC, quality, control

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ร่วมเรียนรู้และ WORKSHOP การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้นอย่างถูกหลักการแบบเต็มรูปแบบ 1 วัน สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมรับเกียรติบัตร
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมีการพัฒนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
มาเรียนรู้และลงมือสร้างฝัน กับนักจัดลูกโป่งมืออาชีพกันนะคะ กิจกรรมดีๆที่บอลลูนอาร์ทคลับสร้างสรรค์ขึ้นค่ะ
หลักสูตรเดียวที่ให้คุณเจาะลึกทุกส่วนงาน เข้าใจง่ายทุกเนื้อหา ปฏิบัติจริงทุกกิจกรรมของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมในประเทศไทย”
เตรียมตัวขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าไทย
เรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมนาฟรี เรื่อง “ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคาร” ในปี 2560 บริษัท เรเซล ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำสินค้าและบริการเต็มรูปแบบด้านระบบไฟฟ้า ระบบคว...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา VB.Net (ขั้นพื้นฐาน)" รุ่นที่ 4 วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร