มีค่าใช้จ่าย

Pre-Accountant การปฏิบัติงานบัญชีและภาษีอากรแบบครบวงจร (Work Shop) รุ่นที่ 7

อบรมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
จำนวนคนดู 706 ครั้ง
Pre-Accountant การปฏิบัติงานบัญชีและภาษีอากรแบบครบวงจร (Work Shop) รุ่นที่ 7

- เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง 30 ชั่วโมง 
- เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานจริง 
- ฝึกทำ Workshop ทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน โดยทีมวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 
- เสริมสร้างทักษะ และคุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี 
- ช่วยองค์กรและหัวหน้างาน ประหยัดเวลาในการสอนงานนักบัญชีที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ ให้พร้อมปฏิบัติงานจริงได้ทันที 
- จบหลักสูตร รับวุฒิบัตร เพื่อรับรองความรู้

 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 • นักบัญชีรุ่นใหม่ที่ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบัญชี
 • ผู้ที่เรียนจบบัญชีแต่ไม่ได้ทำงานบัญชีที่ต้องการทบทวนและอัพเดตงานบัญชี
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้หรือเกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • ผู้บริหารที่ต้องการเข้าใจกระบวนการ ควบคุมกํากับงานบัญชี

 

กำหนดการ

ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-16.30 น.

เสาร์ 19 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-16.30 น.

พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-16.30 น.

ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-16.30 น.

พุธ 30 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-16.30 น.

 

โรงเเรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ (หัวลำโพง)

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีหัวลำโพง ทางออกที่1

 

อัตราค่าอบรม
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR,CPD) 9,600 + VAT 672 = 10,272 บาท
บุคคลทั่วไป         10,600 + VAT 742 = 11,342 บาท
(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

 

หัวข้ออบรม

 • ความเข้าใจลักษณะธุรกิจแต่ละประเภท
 • เกณฑ์สำคัญในการบันทึกบัญชี
 • การจำแนกเอกสารหลักฐานทางบัญชี
 • การตรวจสอบเอกสารทางการบัญชีการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระ และหลักการบัญชีที่นำมาใช้ปฏิบัติ
 • วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่
 • ผังบัญชีสิ่งที่นักบัญชีต้องเข้าใจ
 • ภาษีอากร และแบบแสดงรายการที่สำคัญ
 • การตรวจสอบเอกสารทางภาษี
 • การจัดเตรียมข้อมูล/การกรอกแบบในการยื่นแบบภาษี
 • ขั้นตอนการปิดบัญชี งบทดลอง งบการเงิน
 • สิ่งที่มักทำผิดในการทำบัญชีที่พบเสมอ
 • ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำบัญชีและจริยธรรมของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
 • ฝึกปฏิบัติจาก Case Study และทดสอบผลการอบรม
 • คลินิกบัญชี/ภาษี
 • คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

รายละเอียดของหลักสูตร 

http://www.dst.co.th/newseminar.html?id=5537&view=detail


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 086-325-1614

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมบัญชี, อบรมบัญชี ภาษี, Pre-Accountant, Workshop บัญชี, อบรมบัญชีครบวงจร, ฝึกปฏิบัติงานบัญชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36) ภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
e-Payment System เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน (รุ่นที่ 28)
1. พื้นฐานการจัดการความรู้ - การจัดการความรู้ในอดีต - ลักษณะของการจัดการความรู้ในองค์กรปัจจุบัน 2. ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับมาตรฐาน ISO9001:2015
เรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
มาร่วมกันจัดการการเงินและการบัญชีขององค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกัน
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยวิเคราะห์บัญชีบริหาร จะทำให้กิจการได้ข้อมูลตรงความต้องการ และ ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์
อ่านงบแบบนักลงทุนที่ชาญฉลาด เพื่อการลงทุน เข้าใจธุรกิจ รู้อดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคตเพื่อตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยำ งานอบรมที่นักลงทุนสาย VI ไม่ควรพลาด
Update ! กฎหมายแรงงานใหม่ๆเรียนรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง
การใช้บริการ Service Provider ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) และการจัดทำ นำส่งและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice (รุ่นที่ 5)