มีค่าใช้จ่าย

Pre-Accountant การปฏิบัติงานบัญชีและภาษีอากรแบบครบวงจร (Work Shop) รุ่นที่ 7

อบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
จำนวนคนดู 1344 ครั้ง
Pre-Accountant การปฏิบัติงานบัญชีและภาษีอากรแบบครบวงจร (Work Shop) รุ่นที่ 7

- เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง 30 ชั่วโมง 
- เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานจริง 
- ฝึกทำ Workshop ทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน โดยทีมวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 
- เสริมสร้างทักษะ และคุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี 
- ช่วยองค์กรและหัวหน้างาน ประหยัดเวลาในการสอนงานนักบัญชีที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ ให้พร้อมปฏิบัติงานจริงได้ทันที 
- จบหลักสูตร รับวุฒิบัตร เพื่อรับรองความรู้

 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 • นักบัญชีรุ่นใหม่ที่ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบัญชี
 • ผู้ที่เรียนจบบัญชีแต่ไม่ได้ทำงานบัญชีที่ต้องการทบทวนและอัพเดตงานบัญชี
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้หรือเกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • ผู้บริหารที่ต้องการเข้าใจกระบวนการ ควบคุมกํากับงานบัญชี

 

กำหนดการ

ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-16.30 น.

เสาร์ 19 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-16.30 น.

พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-16.30 น.

ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-16.30 น.

พุธ 30 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00-16.30 น.

 

โรงเเรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ (หัวลำโพง)

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีหัวลำโพง ทางออกที่1

 

อัตราค่าอบรม
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR,CPD) 9,600 + VAT 672 = 10,272 บาท
บุคคลทั่วไป         10,600 + VAT 742 = 11,342 บาท
(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

 

หัวข้ออบรม

 • ความเข้าใจลักษณะธุรกิจแต่ละประเภท
 • เกณฑ์สำคัญในการบันทึกบัญชี
 • การจำแนกเอกสารหลักฐานทางบัญชี
 • การตรวจสอบเอกสารทางการบัญชีการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระ และหลักการบัญชีที่นำมาใช้ปฏิบัติ
 • วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่
 • ผังบัญชีสิ่งที่นักบัญชีต้องเข้าใจ
 • ภาษีอากร และแบบแสดงรายการที่สำคัญ
 • การตรวจสอบเอกสารทางภาษี
 • การจัดเตรียมข้อมูล/การกรอกแบบในการยื่นแบบภาษี
 • ขั้นตอนการปิดบัญชี งบทดลอง งบการเงิน
 • สิ่งที่มักทำผิดในการทำบัญชีที่พบเสมอ
 • ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำบัญชีและจริยธรรมของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
 • ฝึกปฏิบัติจาก Case Study และทดสอบผลการอบรม
 • คลินิกบัญชี/ภาษี
 • คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

รายละเอียดของหลักสูตร 

http://www.dst.co.th/newseminar.html?id=5537&view=detail


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 086-325-1614

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมบัญชี, อบรมบัญชี ภาษี, Pre-Accountant, Workshop บัญชี, อบรมบัญชีครบวงจร, ฝึกปฏิบัติงานบัญชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย...
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และแนวทางการปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรการส่งเสริมการลงทุน
1. พื้นฐานการจัดการความรู้ - การจัดการความรู้ในอดีต - ลักษณะของการจัดการความรู้ในองค์กรปัจจุบัน 2. ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับมาตรฐาน ISO9001:2015
การบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นบริการที่สมาคมเปิดให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อให้ “นักบัญชี” มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน การแยกประเภทต้นทุน การคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย ต้นทุนสินค้าคงเหลือ เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางบัญชีได้อย่างถ...
การอ่านงบการเงินและบัญชี เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเริ่มต้นการเป็นเถ้าแก่ใหม่ เพื่อให้สามารถวางแผนทางการเงินอ่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้น...
เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษีและพิธีการศุลกากรนำเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์
คอร์สอบรมในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่คุณต้องทราบ กับประเด็นที่อัพเดทในด้านบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายแรงงาน
ความแตกต่างของเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ การวางแผนจัดรูปองค์กรทางธุรกิจเพื่อการเสียภาษีของแพทย์