มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวทันเวลาขั้นสูงด้วย Real-time Operating System บน ARM Cortex-M4 (STM32F3) รุ่น 2

อบรมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
จำนวนคนดู 1893 ครั้ง
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวทันเวลาขั้นสูงด้วย Real-time Operating System บน ARM Cortex-M4 (STM32F3) รุ่น 2

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวทันเวลาขั้นสูงด้วย Real-time Operating System บน ARM Cortex-M4 (STM32F3)"  รุ่นที่ 2  วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2559   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ส่วนเนื้อหาของวันที่ 1
• ทำความเข้าใจระบบ Real-time Systems
- Deterministic ของระบบ
- ส่วนประกอบของ RTOS เคอร์เนล
- การประมวลผลแบบทันเวลา (Real-time Processing)
- อัลกอริทึมการจัดลำดับการทำงาน (Scheduling Algorithm)
Etc.
ส่วนเนื้อหาของวันที่ 2
• การซิงโครไนเซชั่นทรัพยากร (Resource Synchronization)
- พื้นที่วิกฤต (Critical section)
- อัลกอริทึมการควบคุมการแยกจากกัน (Mutual Exclusion Algorithm)
- เซมาฟอร์ (Semaphores) และ มิวเทค (Mutexes)
- การทดลองการซิงโครไนเซชั่นทรัพยากร
Etc.
ส่วนเนื้อหาของวันที่ 3
• การสื่อสารระหว่างแทสค์ (Task Communication)
- จุดประสงค์ของการสื่อสาร
- Message Queue
- Mailbox
• การอธิบายรายละเอียดของระบบด้วยแทสค์ไดอะแกรม
• ทดลองทำมินิโปรเจคเสริมความเข้าใจ

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบสมองกล, ARM Cortex-M4, STM32F3, การควบคุมหุ่นยนต์, ไมโครคอนโทรลเลอร์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ครบทุกขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก ผู้ส่งสินค้าออก หาตลาดขายสินค้า,ตรวจสอบว่าสินค้าได้รับสิทธิพิเศษ,ด้านภาษีหรือสิทธประโยชน์หรือไม่,ศึกษากฏระเบียบ...
คอร์สที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างอีเลิร์นนิ่งโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ยิ่งไปกว่านั้นคุณจะไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่ต้องเก่งโปรแกรม ไม่ต้องตัดต่อวิดีโอ ก็ได้อีเลิร์นนิ่งที่ผู้เรีย...
ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล
ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและการออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้สวัสดิการที่จ่ายให้ลูกจ้าง ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ต้องเขียน...
ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า สามารถวิเคราะห์...
งานธุรการเป็นสายสนับสนุนสายหลักให้สามารถดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วรวมถึงเป็นการช่วยควบคุม และดูแลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้...
ทำความรู้จักระบบ IoT เพื่อการบริหารจัดการการผลิตในโรงงาน และโปรแกรม OEE ที่จะช่วยให้การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมสะดวกยิ่งขึ้น