มีค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์รักแลกใจเพื่อการบริการที่ยอดเยี่ยม

อบรมวันที่ 01 พฤศจิกายน 2559
จำนวนคนดู 935 ครั้ง
กลยุทธ์รักแลกใจเพื่อการบริการที่ยอดเยี่ยม
 
 
 กลยุทธ์รักแลกใจเพื่อการบริการที่ยอดเยี่ยม          
 
1 พฤศจิกายน 2559
ท่านละ 4,500 บาท 
มา 2 ท่าน ท่านละ 4,000 บาท
หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการด้วยเทคนิคการบริการด้วยใจอย่างแพร่หลาย การบริหารทีมงานบริการที่ดีนั้น นอกจากจะใช้อำนาจในการบังคับหรือกดดันพนักงานแล้ว เทคนิคที่ทำให้ลูกน้องหันมา เกิดความอยากที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วยใจแล้วนั้น ก็จะเป็นในเรื่องของ การใช้ใจแลกใจ เริ่มต้นจากการสร้างมูลค่าในงานที่ทำให้มีคุณค่าทางใจให้กับนักบริการทุกคน เพราะจะทำให้งานที่ยากลำบาก เกิดช่องว่างในการทำงานน้อยที่สุด หากลูกน้องรักหัวหน้า รักองค์กร รักในหน้าที่ที่ทำ งานที่เขาเหล่านั้นทำออกมาก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพ รวมไปจนถึงคุณภาพในการบริการที่เหนือความคาดหมายให้ลูกค้าได้เกิดความประทับใจอีกด้วย หลักสูตรนี้ได้ออกแบบหัวข้อการอบรม เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ การเพิ่มกำลังใจเ พิ่มมูลค่าทางใจในการทำงานในตนเอง รวมไปจนถึงหลักปฏิบัติที่ดีในการทำงาน  และการสร้างความสุขให้ เกิดความสำเร็จในการทำงานที่ดีตามมาอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

          1. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพในการบริการให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในมาตรฐานเดียวกัน
          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขั้นตอนการและวิธีการ การเป็นผู้บริการยุคใหม่ อย่างมืออาชีพ
          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค การเลือก การบริการ การกระตุ้นแรงจูงใจ ให้กับลูกค้าในแต่ละแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
          4. เพื่อเสริมสร้างเทคนิคในการ ปลุกขุมพลังในตัวเอง และเพื่อนร่วมงานให้มีกำลังใจและเป้าหมายในการทำงานที่เข้มแข็งขึ้น
          5. เพื่อเพิ่มเทคนิคในเรื่องการบริการลูกค้า ให้มีความอยากในการมาใช้บริการอีกครั้งและแนะนำลูกค้าบอกต่อลูกค้าคนอื่นได้มากยิ่งขึ้น จนทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ให้สำเร็จ

หัวข้อสัมมนา

    -  ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน
    -  การปรับและสร้างพื้นฐานทัศนคติการทำงานที่ดี
    -  เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวก 
และแรงจูงใจให้ลูกค้า
    -  ความหมายของบริการที่ดี
    -  หัวใจของนักบริการ
    -  หลักปฏิบัติที่ดีของนักบริการ
    -  บุคลิกภาพพนักงาน และการวางตัวต่อลูกค้า
    -  ทิศทางในการทำงานที่มีเป้าหมาย
    -  เทคนิคการการใช้เสน่ห์ในตนเองเพื่อการบริการที่ดีเยี่ยม 
    -  Brand Ambassadors ในอุดมคติที่ดีของลูกค้า
    -  3 รู้คู่นักบริการ (รู้จักสินค้า, รู้จักความต้องการของลูกค้า, รู้จักวิธีการให้บริการเพื่อการขาย)
   
 -  ความพร้อมของผู้ให้บริการ
    -  ทิศทางในการทำงานที่มีเป้าหมาย
    -  เทคนิคการการใช้เสน่ห์ในตนเองเพื่อการบริการที่ดีเยี่ยม
     - เทคนิคการควบคุมอารมณ์ลูกค้าด้วย 6Q
     - นักบริการที่ปรึกษาเพื่อลูกค้าที่ไว้วางใจ
     - หัวใจบริการที่สร้างความต่าง
     - เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า 
     - การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด
     - การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา 
     - สรุปเนื้อหาโดยรวม 

วิทยากรในการฝึกอบรม     อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

การศึกษา  Stamford International University, Thailand   MBA Marketing
                 West Coast College International university, Australia 
                 Business development certificate program Marketing Management
                 Ratchapat Suandusit University, Thailand  Bachelor of Public Relations
ปัจจุบัน
 • วิทยากรการขาย การตลาด และการบริการ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Concept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์)
 • ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sister Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution
 •  
สำรองที่นั่งได้ที่
 • Public Training  
  : 092-492-9929 คุณแอน
  Line ID: 0924929929
  Email : amornpan.tess@gmail.com 
คำค้นประกาศนี้ Tags: การอบรมสัมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เคยมั้ยเวลาบริษัทดีๆ เรียกสัมภาษณ์งานแล้วอยากได้งานสุดๆ แต่พอต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ก็กังวลและขาดความมั่นใจ
เข้าใจหลักการและแนวคิดเรื่องการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร รวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์
วิธีการสอนงานลูกน้องที่น่าสนใจ จดจำได้ง่าย และเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้วิธีหนึ่ง คือการนำผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) มาเป็นเครื่องมือในการสอนงาน
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่ง...
หลักการและเหตุผล ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให...
ทักษะการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จในการทำงานเพราะเราใช้การนำเสนองานขายในการให้ข้อมูลผู้อื่น ให้ความรู้ผู้อื่น ตลอดจนโน้มน้าวให้...
หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จขององค์กร เป็นหลักสูตรเพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร ให้พนักงาน และ หัวหน้างานเข้าใจธรรมชาติและเทคนิคในการส...
ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ
เพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร