มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการลดต้นทุนด้วย Just In Time

อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2562
จำนวนคนดู 463 ครั้ง
เทคนิคการลดต้นทุนด้วย Just In Time

           ในยุคธุรกิจการแข่งขันสูง ทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อผลกำไรสูงสุดและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหนือคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว  แต่ปัญหาในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านต้นทุนการผลิตที่สูง จากการจัดเก็บ การผลิตที่สูญเปล่า การส่งมอบที่ล่าช้า ไม่ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ หลักสูตร การผลิตแบบ Just in time จะช่วยให้พนักงานในองค์กรเข้าใจความสำคัญของเวลาในการผลิตแต่ละกระบวนการสิ่งที่ลูกค้าต้องการและสามารถใช้เทคนิคและการควบคุมอย่างเป็นระบบขั้นตอนและต่อเนื่องตั้งแต่รับชิ้นส่วน ผลิต ส่งมอบ ทำให้การปฎิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพภายใต้ลีมไทม์ที่สั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยรวม

ดูรายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิก http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36737

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459

คำค้นประกาศนี้ Tags: just in time, การลดต้นทุน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้การวัดผลงานพนักงานจัดซื้อที่ควรมีทั้ง 2 ด้าน (KPI & Competencies
เครื่องมือการจัดการในการที่จะมอบหมายและติดตามงาน รวมทั้งเป็นเข็มทิศในการพัฒนาสมรรถนะ
สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานในแผนกจัดซื้อได้อย่างเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กร
การใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)” รุ่นที่ 12
ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (MODERN HUMAN RESOURCE OFFICER) ( 1 มี.ค.62) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่
เรียนรู้เรื่องพริก พืชให้รสเผ็ดที่ครัวไทยขาดไม่ได้เพราะคนไทยกินพริกทุกวันและมีความสำคัญที่ครัวไทยขาดไม่ได้
) ทักษะการขายเป็น ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคุณ 2) มารู้จักกับการขาย ทักษะสร้างผลกำไร 3) การขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ขายแบบ B2B และ B2C 4) หากจะขายสินค้าหรือบริการต้องรู้จ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC)” รุ่นที่ 10