มีค่าใช้จ่าย

พัฒนาชีวิตและการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA

อบรมวันที่ 04 กรกฎาคม 2567
จำนวนคนดู 1915 ครั้ง
พัฒนาชีวิตและการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA

  

ในขณะที่เราทำงานด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการบริหารมากมายในยุคปัจจุบัน แต่แท้จริงแล้ว เราอาจลืมไปว่าสิ่งที่จะเป็นตัวรับประกันคุณภาพ และผลิตภาพในการทำงานคือตัวคนเอง และสิ่งที่จะทำให้คนทำงานอย่างมีคุณภาพและผลิตภาพได้อย่างต่อเนื่อง ก็คือการมีจิตสำนึกในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

และสิ่งที่จะทำให้เกิดจิตสำนึกที่ว่าได้ ก็คือเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาการทำงานที่ผู้ทำงานในหลายสาขาคุ้นเคยกันดี นั่นคือ PDCA

ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ได้ จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้

ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ 1,700 บาท , 1 วัน ท่านละ 2,700 บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=53590

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา  

คำค้นประกาศนี้ Tags: PDCA, พัฒนาการทำงาน, พัฒนาศักยภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งาน เพื่อให้ได้งานและคุณสมบัติของคนที่เหมาะสม จุดเริ่มต้นของกระบวนการเขียน JD
ท่านจะได้เข้าใจระบบอัดอากาศ,เทคนิคการประเมินสมรรถนะ ตลอดจนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อากาศอัด ... โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ. ไชยะ แช่มช้อย และคณะ
ปัจจุบันการขนส่งและการกระจายสินค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งและการกระจายสินค้านับ...
ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Strategic time management for success”
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างมีระบบ "วางแผนภาษี.. ให้มีเงินคืน..ว่าดีแล้ว วางแผนภาษี..ให้มีชีวิตมั่นคง...ดียิ่งกว่า"
เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่ การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมาย สูงสุดขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำคัญ ที่สุดของผู้บริหารที่จะต้อ...
รู้ลึก รู้จริง ถึง เกษตร 4.0 เพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรของคุณสู่ความยั่งยืน
อ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ. แถมสวยหล่อ ดูอ่อนกว่าวัย ไม่เป็นโรค