มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการลดต้นทุนด้วย Just In Time

อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2562
จำนวนคนดู 440 ครั้ง
เทคนิคการลดต้นทุนด้วย Just In Time

           ในยุคธุรกิจการแข่งขันสูง ทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อผลกำไรสูงสุดและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหนือคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว  แต่ปัญหาในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านต้นทุนการผลิตที่สูง จากการจัดเก็บ การผลิตที่สูญเปล่า การส่งมอบที่ล่าช้า ไม่ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ หลักสูตร การผลิตแบบ Just in time จะช่วยให้พนักงานในองค์กรเข้าใจความสำคัญของเวลาในการผลิตแต่ละกระบวนการสิ่งที่ลูกค้าต้องการและสามารถใช้เทคนิคและการควบคุมอย่างเป็นระบบขั้นตอนและต่อเนื่องตั้งแต่รับชิ้นส่วน ผลิต ส่งมอบ ทำให้การปฎิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพภายใต้ลีมไทม์ที่สั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยรวม

ดูรายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิก http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36737

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459

คำค้นประกาศนี้ Tags: just in time, การลดต้นทุน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักสื่อสารเพื่อการติดต่อประสานงานทั้งเชิงธุรกิจและราชการ
เรียน และฝึกงานจริงที่โรงแรมระดับมาตรฐาน สอนตั้งแต่เริ่มต้น ถึงขั้นสูง
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันแล...
ถ้าคุณต้องการเป็นผู้ประกอบการ เป็นเจ้าของธุรกิจ(หรือกำลังจะเป็น) ที่ต้องการประสบความสำเร็จ คุณห้ามพลาดสัมมนานี้ เด็ดขาด
เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
เรียนรู้แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สสส. เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในทุกสังกัด
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจความหมาย และประโยชน์ของสายธารแห่งคุณค่า 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียน VSM 3. เพ...
การทํางานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสําเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ําแล้วซ้ําเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้น เกิดจากการขาดการบริหารเป้าหมายและการวางแผนในการทํางานเชิงกลยุ...
เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ OTOPและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน