มีค่าใช้จ่าย

เรียนรู้ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตร ธุรกิจความงามและสุขภาพ รุ่นที่ 4

อบรมวันที่ 01 มกราคม 2557
จำนวนคนดู 2912 ครั้ง
เรียนรู้ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตร ธุรกิจความงามและสุขภาพ รุ่นที่ 4

 

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตร ธุรกิจความงามและสุขภาพ รุ่นที่ 4 

 

    เรื่องราวของความงามแบบจัดเต็ม, ฝึกปฏิบัติเทคนิคผลิตสูตรเครื่องสำอาง

 

         เริ่มเรียน มกราคม -เมษายน 2557 อบรมทุกวันพุธ และศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.

     ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (F01) Download ได้จาก http://nec.dip.go.th
     รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     หลักฐานการศึกษา
     หลักฐานการจัดตั้งธุรกิจ (ถ้ามี)
     สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

         วิทยากร ไม่ระบุนาม

         ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล...
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
สร้างนวัตกรรม ขึ้นหลายกลยุทธ์เพื่อเป็นตำราและแนวทางในการสอนการคิดสร้างสรรค์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)