มีค่าใช้จ่าย

อบรมหลักสูตร The Power of Thinking for Success

อบรมวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนคนดู 1652 ครั้ง
อบรมหลักสูตร The Power of Thinking for Success

 

อบรมหลักสูตร The Power of Thinking for Success

 

The Power of Thinking for Success

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนา ระบบคิด 7 รูปแบบ สู่ความสำเร็จ

พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (09:00 - 16:00 น.)

ความลับของความสำเร็จทั้งปวง เริ่มต้นที่ราจะต้องมีความคิดที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ยิ่งเมื่อเราย้อนกลับไปมองดูบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาในอดีต ล้วนแต่จะพบว่าเขเหล่านั้นมีความคิดที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ หรือผู้นำและบุคคลสำคัญต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบคิดจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่ถูกศึกษาและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบันมีแนวคิดต่างๆที่จะพัฒนาระบบคิดของเราให้ดียิ่งๆขึ้นอยู่ในหลายๆรูปแบบ

วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อทำความเข้าใจในระบบคิดของคนเราได้อย่างถ่องแท้
  2. เรียนรู้วิธีคิดในแบบสำคัญๆ ใน 7 รูปแบบ สู่ความสำเร็จ
  3. เพื่อเรียนรู้เทคนิด และเครื่องมือต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยในระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นได้

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560, (09:00 - 16:00 น.)

ระบบคิดและรูปแบบความคิด

วินัย 5 ประการ (Five Disciplines) 

พื้นฐานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้้

วิธีคิดอย่างเป็นระบบ

การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ

ความคิด 7 แบบ : 

1) Lateral thinking 

2) Vertical thinking

3) Logical thinking 

4) Creative thinking

5) Critical thinking 

6) Positive thinking

7) Ethical thinking

 

 

Six thinking hats

การใช้เครื่องมือช่วยจำ

การเขียนเป็นรูปภาพ, แผนภูมิ, แผนที่, กราฟ

เทคนิคการเขียน Mind Mapping

 

ดร.สุชาติ สังข์เกษม

 

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

 

ราคา5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
อีเมล์: infosbdc.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-559-2146-7
คำค้นประกาศนี้ Tags: The Power of Thinking,, สุชาติ สังข์เกษม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเน้นกลยุทธ์การมุ่งสู่ “โลจิสติกส์ 4.0” (Logistics 4.0 strategy)เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งข...
จะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง บทบาท หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือต่างๆ
Work-life balance (WLB) คือ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ซึ่งหมายถึงการเกื้อหนุน และไม่รบกวนกันจนเกิดการบกพร่องไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ระหว่างชีวิตด้านการทำงาน และชีวิตที่นอกเ...
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน
เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็นเชฟมืออาชีพ หรือจะเปิดร้านอาหารไทย รักในอาหารไทย สร้างอาชีพเชฟ
“หัวหน้างาน” มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร...
สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดอย่างมืออาชีพ
ระบบการผลิตและจัดการอันทันสมัยในปัจจุบัน ได้มีการนําระบบการควบคุม และแสดงผลระยะไกลที่เรียกว่าระบบสกาดา (SCADA System) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการข้อมูล โด...
เพื่อให้นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และหัวหน้างาน ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้