มีค่าใช้จ่าย

อบรม กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด(How to Create Event Marketing Plan)

อบรมวันที่ 14 มิถุนายน 2560
จำนวนคนดู 495 ครั้ง
อบรม กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด(How to Create Event Marketing Plan)

 

อบรม กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด(How to Create Event Marketing Plan)

 

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวะการตลาดปัจจุบัน ในยุคช่องทางของการสื่อสารการตลาดที่มากมายแบบนี้ Event Marketing คือ เครื่องมือการตลาดยอดฮิตที่จะยิง Direct ตรงต่อลูกค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือสร้างกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี้หวังให้ท่านสามารถวางแผนทำกิจกรรมการตลาดที่คำนึงถึงผลสำเร็จ ด้ารการตลาดที่แท้จริงด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจแนวคิดในการสร้างกิจกรรมทางการตลาด

2.การทำกิจกรรมทางการตลาดให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย

3.เข้าใจกระบวนการสร้างแผนการตลาดเชิงกิจกรรม

4.ปัจจัยสู่สำเร็จในการทำกิจกรรมทางการตลาดที่ได้ผล

 

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 , (09:00 - 16:00 น.)

 

1.อะไรเปลี่ยนไปบ้างกับกิจกรรมทางการตลาดยุคโลกาภิวัฒน์

2.Life Style Marketing Activities

3.Passionate Marketing Activities

4.การตลาดเชิงกิจกรรม คือ กุญแจใหม่ทางการตลาดที่ต้องรู้

5.การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์

6.การวาง Scope of Marketing Event

7.การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค

8.ขั้นตอนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Implementation Process)

9.Marketing Event Year Plan เขาคำนึงถึงอะไรบ้าง

10.กรณีศึกษา : การวางแผน Event Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

 

อ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

คุณอุมารี ชาญณรงค์

 

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

 

5,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:คุณนิจวรีย์

อีเมล์: publicsbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-559-2146-7 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การตลาด, ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ไขข้อข้องใจฝ่ายบุคคลและนายจ้าง ..ตอบชัด..จัดเต็ม..พร้อมตัวอย่างที่ใช้ได้เลย กับ10 ประเด็นร้อนกฎหมายแรงงานว่าเรื่องการ ขาด ลา มาสาย และการทดลองงาน
การสร้างสรรค์ให้กลยุทธ์การตลาดประสบความสำเร็จต้องอาศัยการขับเคลื่อนทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาให้เกิดก...
หลักสูตรนี้จะเน้นให้ท่านได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน
การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง" เนื่องจากตอนรับสมัครพนักงานไม่ไ...
หลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับนักการตลาดและนักขายที่ประสงค์จะเพิ่มศักยภาพในการทำตลาด ปรับมุมมองทางการตลาดและการขายสมัยใหม่ มุ่งเน้นที่จะสร้างกำไรแก่องค์กรในระยะยาว
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป...
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้...
ฟรี สัมมนา 2 ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด ไปสู่ความร่ำรวย มาเรียนรู้การวางแผนการเงินให้เกษียณเร็ว เกษียณรวยก่อนใคร
วิเคราะห์สไตล์เชิงจิตวิทยาตามศาสตร์ทางบุคลิกภาพของคุณ เชื่อมโยงเข้ากับศาสตร์ด้านผู้นำ ที่เป็นคุณสมบัติหลักทั้ง 4 ที่ผู้นำพึงมี