มีค่าใช้จ่าย

7Q กับการพัฒนาตนเอง

อบรมวันที่ 20 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 2122 ครั้ง
7Q กับการพัฒนาตนเอง

“7Q กับการพัฒนาตนเอง”

 

วิทยากร: อาจารย์ณรงค์ มโนวชิรสรรค์

ที่ปรึกษา   ศูนย์ถันยรักษ์  โรงพยาบาลศิริราช, วิทยากรสถาบันฝึกอบรมมากมาย,

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

บริหารโครงการอบรม/สัมมนา เป็นวิทยากร และพัฒนาโครงการ

 

20 มีนาคม 2560

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

                        *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล

          ในสภาวะของความเปลี่ยนแปลง (Change) ในปัจจุบันนี้  ผู้ที่จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพให้ได้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นั้น  จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  พร้อมทั้งปรับกระบวนการรู้คิด (Cognitive) ให้มีการคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร   รวมทั้งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ อย่างมีสติ ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

          หลักสูตร “ 7Q กับการพัฒนาตนเอง”  จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงบันดาลใจ (inspiration) และจูงใจตนเอง (Self-Motive) ให้สามารถดึงศักยภาพที่ตนมีอยู่มาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาตน ให้อยู่ในลักษณะ “งานดี มีสุข” (High Performance and Happiness) 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

  1. กิจกรรม “การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วย 7Q”
  2. 7Q คืออะไร (I.Q., S.Q., L.Q., E.Q., A.Q., C.Q., M.Q.)
  3. 7Q มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและคุณค่าชีวิตอย่างไร?
  4. การใช้ 7Q ส่งผลสำเร็จในการทำงานอย่างไร?
  5. การบริหารและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วย( IQ, EQ, AQ)
  6. การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจตนเองในทางสร้างสรรค์ (CQ)
  7. ความซื่อสัตย์ สุตจริต และยุติธรรม กับคุณภาพการทำงาน  (SQ, MQ)
  8. กิจกรรม “ความคิดเชิงบวก และการทำงานเชิงรุก (LQ)”
  9. รักษา เลิก  เริ่ม : แนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

10. สรุปคำถาม-คำตอบ

                                     

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน  20 มีนาคม 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 6 มีนาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

สำรองที่นั่ง โทร. 0-2615-4499 , www.hipotraining.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, พัฒนาตนเอง, พัฒนาบุคลิกภาพ, การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วย 7Q, การสร้างแรงบันดาลใจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
พบกับคอร์สที่สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าอบรมมาแล้วทุกรุ่น กับที่ปรึกษาภาพลักษณ์ที่ HOT ที่สุด
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง! ครั้งนี้น่าจเเป็นรุ่นสุดท้ายที่เปิดสอนสัมมนานี้แล้วครับ
การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง/สร้างทัศนคติที่ถูกต้องและเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ/ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ แล...
“หนึ่งในบทบาทที่สำคัญยิ่งของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ต้องสอนงาน และประเมินงานทีมงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน”
ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดห...
VIRTUAL CLASSROOM CREATING สร้างห้องเรียนออนไลน์อย่างมืออาชีพ เรียนรู้กระบวนการออแบบหลักสูตร Workshop การออก Virtual Traning Scheule และการกำหนดบทบาทผู้เรียน (Trainee Role) ในห้...
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์