มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

อบรมวันที่ 01 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 2196 ครั้ง
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

 ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน
ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะเปิ
ดประตูแห่งบุคลิกเพื่อสร้างจุดเริ่มต้นของอนาคตจึงเป็นสิ่งที่คุณต้องมีเพื่องานบริการที่เป็นเลิศวัตถุประสงค์

  - เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง
  - เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวบุคลิกภาพที่สร้างได้เอง
  - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการปรับภาพลักษณ์จากมุมมองต่างๆ
  - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการด้วยความเป็นเลิศ

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมนา, การขาย, การบริการ, ที่ปรึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จท...
ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล พนักงานระดับปฏิบัติการบุคลากรในธุรกิจบริการ บุคคลทั่วไป
หัวใจบริการ สร้างได้ด้วยเคล็ดลับที่ทำได้ไม่ยาก สำหรับพนักงานทุกคน, เจ้าของธุรกิจ, Key Man ที่ต้องการรวยเพิ่ม
เทคนิคการสร้างลวดลายและการลงสีให้เหมือนธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
สำหรับการพูดแบบมีศิลปะ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน (หรือเลือก อบรมเป็นแบบ Online ได้ )
การปรับทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และการให้บริการ และฝึกปฏิบัติ ในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีต่อการให้บริการลูกค้าในระดับสากล เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
ความสุขจากภายใน กิจกรรมร่วมระหว่างเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่เพื่อสอนให้รู้จักการสำนึกรู้คุณพ่อแม่ ซึ่งจะเป็นเสมือนทางสู่ความสำเร็จของชีวิตอย่างแท้จริง