มีค่าใช้จ่าย

IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [สายการผลิต]

อบรมวันที่ 20 เมษายน 2562
จำนวนคนดู 414 ครั้ง
IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [สายการผลิต]

          ในอุตสาหกรรมการผลิตมีดัชนีชี้วัดอยู่หลายตัว การยกระดับผลิตภาพให้ได้อย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA จึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่จนถึงระดับ SME  ต่างควรที่จะทราบ เทคนิคเหล่านี้เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งอยู่เสมอ

          หลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาในระดับกลาง มุ่งหวังให้สามารถนำเอาเทคนิค เครื่องมือทาง วิศวกรรมอุตสาหการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการทำไลน์ balance , เทคนิคการวิเคราะห์ Loss , การวางแผนกำลังคน เป็นต้น

          หลักสูตรนี้เหมาะกับหัวหน้างานระดับต้น จึนถึงระดับบริหาร บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ 
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36741

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: IE, วิศวกรรม, อตสาหการ, ผลิตภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

“เงินทดแทน” “ประกันสังคม” และ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” มีความสำคัญอย่างไรกับทั้งผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการกันแน่
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน และสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เราจะยังคงรักษา และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ที่มีอยู่ไว้ได้อย่างไร ? เป็นสิ่งที่ทุกคนใ...
เรียนรู้ช่องทางการทำเงินกับอาชีพ "นักลงทุน"
อบรมมัคคุเทศก์ ทั่วไป(ต่างประเทศ) ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อบรมระยะสั้น3เดือน รับวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
โดยสถาบัน Tsuji Culinary Institute ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี เริ่ม มกราคม 2016 นี้ !!! เปิดรับสมัครแล้ว จำนวนจำกัด หลักสูตร 2 วัน เท่านั้น! ทั้งหมด 15 หลักสูตร
ขอเชิญเข้าอบรม หลักศุตร "พื้นฐานการสร้างเขียนแบบ 3 มิติแบบทรงตัน และการเขียนแบบ 2 มิติเพื่อการผลิตด้วย VISI รุ่นที่ 0003" วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัย...
เรียนรู้ หลักการและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหาร HACCP
การทำงานในองค์กรจะให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารอาจมีความจำเป็นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
สามารถสร้างกลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการทีมงานในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนให้เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน สร้างการช่วยเหลือกันและมั่นใจในความคืบหน้าของงาน