มีค่าใช้จ่าย

IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [สายการผลิต]

อบรมวันที่ 20 เมษายน 2562
จำนวนคนดู 375 ครั้ง
IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [สายการผลิต]

          ในอุตสาหกรรมการผลิตมีดัชนีชี้วัดอยู่หลายตัว การยกระดับผลิตภาพให้ได้อย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA จึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่จนถึงระดับ SME  ต่างควรที่จะทราบ เทคนิคเหล่านี้เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งอยู่เสมอ

          หลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาในระดับกลาง มุ่งหวังให้สามารถนำเอาเทคนิค เครื่องมือทาง วิศวกรรมอุตสาหการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการทำไลน์ balance , เทคนิคการวิเคราะห์ Loss , การวางแผนกำลังคน เป็นต้น

          หลักสูตรนี้เหมาะกับหัวหน้างานระดับต้น จึนถึงระดับบริหาร บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ 
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36741

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: IE, วิศวกรรม, อตสาหการ, ผลิตภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การจัดหาสินค้าหรือวัสดุแบบสะเปะสะปะ สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว เป็นสาเหตุให้ต้นทุนด้านการ ปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัว
Public Speaking Series #5 : Competency based By - Prof.Kazue Yamaoka - Prof.Kenzo Takahashi - Prof.Mariko Inoue Graduate School of Public Health, Teikyo University, Japan 26t...
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในก...
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย เช่น แป้ง น้ำตาล น้ำมัน และผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ
เรียนรู้ช่องทางการทำเงินกับอาชีพ "นักลงทุน"
ในปัจจุบันองค์กรแต่ละองค์กรมีการแข่งขั้นกันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ ตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และอีกหลายๆ ด้านเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้า จึงทำให้แต่ละอง...
หลายคนกำลังพบปัญหาและมีประเด็นในใจว่า ... จะสามารถจดจำชื่อของลูกค้าหรือคนสำคัญ เบอร์โทร วันที่ หรือวิธีทำงาน ทั้งหมดได้อย่างไร ในเมื่อ “สมอง” ไม่ค่อยมีที่ว่างพอเพียงให้อัดข้อ...
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับ BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร กรมสรรพากร เป็นต้น
อบรมบรรจุภัณฑ์แบบญี่ปุ่นเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม