มีค่าใช้จ่าย

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping - VSM

อบรมวันที่ 16 มีนาคม 2562
จำนวนคนดู 439 ครั้ง
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า   Value Stream Mapping - VSM

        ในการดำเนินกิจกรรมการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้น จำเป็นที่จะต้องควบคุมเวลานำ (Lead time) ในกระบวนการผลิตให้อยู่ภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งสายธารแห่งคุณค่าทำให้สามารถมองเห็นภาพรวม (Big Picture) ของกระบวนการ การเชื่อมโยงการไหลของข้อมูล และวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า (Source of Waste) ซึ่งทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และยังเป็นขั้นตอนต้นๆ สำหรับการดำเนินการระบบลีนอีกด้วย

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36736

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที

http://form.jotform.me/form/30421077699459

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: ลดต้นทุน, การผลิต, สายธารคุณค่า, VSM, Value Stream Mapping

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การอบรมในหลักสูตรนี้จึงเป็นการใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ อย่างลึกซึ้ง
แนะนำเทคนิคการทำให้งาน HR ง่ายกว่า ดีกว่า ประสบความสำเร็จมากกว่าที่ทำอยู่
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผลิตสําหรับกดชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ทั้งแบบ 2.5 แกน และ 3 แกน ที่สามารถใช้งาน
การดํารงชีวิตอยู่ของบุคคลล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหา และการตัดสินใจตลอดเวลา แม้ว่าการตัดสินใจจะเป็นส่วนประกอบ ของชีวิต แต่เมื่อต้องตัดสินใจจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัว ความหนักใจของผู...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)” รุ่นที่ 18
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
เพื่อสร้างผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ให้สามารถประเมินภาพรวม ค้นหาจุดแข็งและโอกาสใน การปรับปรุง
ASEAN integration and impacts on health sector วิทยากร : Assoc. Prof. Dr. Rosalia Sciortino
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)” รุ่นที่ 12