มีค่าใช้จ่าย

การทำงานแบบ agile เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการทำงาน

อบรมวันที่ 01 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 1925 ครั้ง
การทำงานแบบ agile เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการทำงาน

 

     Agile เป็นกระบวนที่จะช่วยการทำงานให้เร็วขึ้น โดยลดขั้นตอนต่างๆที่ไม่จำเป็นลง เน้นเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญหรือสร้างคุณค่าให้กับองค์กร มุ่งเน้นเรื่องของการทำงานเป็นทีมการสื่อสาร เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆให้เร็วขึ้น ทดลอง เรียนรู้และพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า การทำงานแบบ Agile ถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรเพราะการทำงานที่รวดเร็วจะช่วยลดเวลาและลดต้นทุนให้กับองค์กรได้

    ดังนั้นหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการทำงานแบบ Agile

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=59915 

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: agile, การทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ด่วน!!! เปิดแล้ววิชาที่ 2 ภาค 1/65 เดือนกันยายนนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) วิทยาลัยดุสิตธานี
ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม...
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวคิดเชิงบูรณาการ ในการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
ปรับวิธีคิด เปลี่ยนมุมมองให้เกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์มากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ ความรู้สึก
ทำความรู้จักกับ POWERPOINT ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ POWERPOINT อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร TEMPLATE ที่สวยงามเป็นอย่างไร การตกแต่ง ...
ในการบริหารร้านอาหารหรือภัตตาคารให้ได้ผลกำไรนั้น การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารไม่ควรมองข้าม
เรียนรู้ช่องทางการทำเงินกับอาชีพ "นักลงทุน"
หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเง...
ผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรผู้นำทีมประสิทธิภาพ จะเป็นคำตอบของท่านเอง