สัมมนาฟรี อบรมฟรี

ก้าวสู่การปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จะปรับตัวและรับมือย่างไร?

อบรมวันที่ 02 เมษายน 2560
จำนวนคนดู 582 ครั้ง
ก้าวสู่การปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จะปรับตัวและรับมือย่างไร?

 

ก้าวสู่การปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จะปรับตัวและรับมือย่างไร?

 

MBA Industrial Management ร่วมกับชมรม NM CLUB ม.รามคำแหง ร่วมกันจัดสัมนา เพื่อเสนอมุมมองของการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 4.0 ที่เราทุกคนจะต้องปรับตัว

 

2 เม.ย.60 เวลา 9.00-12.30 น

 

คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม และ คุณชนินท์  ว่องกุศลกิจ กรรมการบริหารบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) 

 

อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 321 มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

ฟรี

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:BN CLUB-โครงการบริหารอุตสาหกรรม ม.รามคำแหง

ชื่อผู้ติดต่อ:นรากร กระต่ายทอง

อีเมล์: falcomac.ktgmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0885978978

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ความสำคัญของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมได้มีการพัฒนาทักษะให้เกิดความชำนาญต่อการปฎิบัติงานหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานฝึกอบรมที่ตนรับผิดชอบสูงสุดและยัง...
สัมมนา ฟรี !!! "ร้านอาหารยุคนี้ต้องสตรองอย่างมีสติถึงได้สตางค์" โดย เจ้าของธุรกิจ สเต๊กพันล้าน "ซานตา เฟ่" วันที่ 7เดือน 7ปี 59 (7 กรกฏาคม 2559) ณ ห้อง Auditorium ชั้น16 สถาบัน...
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนโดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ ...
รียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตน...
OKRs หรือ Objectives and Key Results เป็นระบบการบริหารผลงานแบบ Continuous Performance Management กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำองค์กร โดยเ...
หากมีผู้แอบอ้างว่า “สามารถจัด ฮวงจุ้ย ให้รวยได้” จงตระหนักไว้เลยว่าร้อยละ 90 เชื่อถือไม่ได้ เพราะว่าองค์ประกอบของการจัด ฮวงจุ้ย แล้วรวยนั้น ไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกๆคน ทั้งนี้ มีกฎข้...
Workshop ที่จะเตรียมความพร้อมในการเป็น "ผู้นำ" เพื่อให้ "การบริหารคน" เป็นเรื่องง่าย
เรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้นำในอดีตที่ผ่านมา บทบาทของภาวะผู้นำ เรียนรู้ทฤษฎีสู่การนำมาประยุกต์ใช้จริง มองเห็นองค์รวมของการสร้...