มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร " Train the Trainer "

อบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 2247 ครั้ง
หลักสูตร

 

หลักสูตร " Train the Trainer "

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค 2560 (9.00 - 16.00 น.)

 

ส่วนที่หนึ่ง ข้อคิด ควรคำนึงถึง

ปรับทัศนคติในการเรียนรู้เรื่องการเป็นวิทยากร

เสริมสร้างความพร้อมก่อนลงสนาม

เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนนำไปสอน

การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ

15 นาทีแรกในการสอนงาน

ส่วนที่สอง ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนอ

บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน

ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล

เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง

พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด

สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการประเมินผลหลังการสอน

การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัว

ฝึกล็อกสายตาผู้ฟัง

การนำเสนอต่อหน้าชุมชน

การสรุป และ ตอบคำถาม

 

อาจารย์ ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท ซอย 5)

ลูกค้าทั่วไป 4,000 บาท สมาชิก 3,800 บาท

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: ปุญญารัสมิ์
อีเมล์: m.seminarcentergmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0922633989

 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
เพื่อให้นายจ้างหรือผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่มีการ Updateใหม่ ปฏิบัติให้ถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมาย
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ
เหมาะสำหรับ จป.วิชาชีพ และผู้สนใจในระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอเชิญอบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ( Professional Consulting Sales Skills ) ผู้เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมแบบไม่รู้สึกกดดัน และเป็นการจุดไฟการ...
หัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นหัวหน้างานถ้าแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็...
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เทคนิคและหลักเกณฑ์การตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018
หลักสูตรนี้จะบรรยายถึงความหมายของถิ่นกำเนิดสินค้า หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการได้ถิ่นกำเนิด หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ระเบียบพิธีการศุลกากรในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภา...