มีค่าใช้จ่าย

Pro Executive Personality Development : พัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ

อบรมวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 2596 ครั้ง
Pro Executive Personality Development : พัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ

Pro Executive Personality Development : พัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2560

เวลา : 09.00-16.00 น.

 

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม vat )

บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม vat )

 

วิทยากร: อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม

สถานที่อบรม : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 

รายละเอียดหลักสูตร

 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ และเป้าหมายขององค์กร
 • สร้างความเชื่อมั่นในการแสดงออก การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการเข้าสังคมทั้งต่อบุคคล ทีมงานและสาธารณชนอย่างเป็นมืออาชีพ
 • สร้างความโดดเด่นจากภายใน (ทัศนคติ) สู่ภายนอก (ภาพลักษณ์) จนชนะใจ และเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างทั้งในสายงาน องค์กร และสังคม
 • เตรียมความพร้อมในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมั่นใจ มีหลักการ และแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

 

หัวข้ออบรม

1. เรียนรู้และทำความเข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

 • ทำไมต้องพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์
 • บุคลิกภาพสำคัญอย่างไรสำหรับมืออาชีพ
 • องค์ประกอบของบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์
 • ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพและภาพลักษณ์กับความสำเร็จ
 • ค้นหาและวิเคราะห์ภาพลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของแต่ละบุคคล

2. เทคนิคในการเข้าใจตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จ

 • รู้เขา ...รู้เรา...เข้าใจผู้คน ผ่านการประเมินบุคลิกภาพของคน 4 ประเภท
 • อิทธิพลของความแตกต่างทางบุคลิกภาพอันส่งผลต่อความร่วมมือและความขัดแย้งของผู้คน
 • การบริหารคน 4 ประเภท เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย
 • การสื่อสารและแสดงออกอย่างมั่นใจด้วยการวิเคราะห์ผู้คนและตัวตนของคุณ เพื่อความประทับใจ อันส่งผลต่อความสำเร็จ

3. ท่วงท่าอิริยาบถและการแสดงออกที่สื่อถึงความเป็นมืออาชีพ

 • มาด และท่วงท่าอิริยาบถ ที่สื่อถึงความเป็นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ
 • ภาษากายอันทรงพลังเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ
 • วิเคราะห์มาดและท่วงท่า เพื่อปรับปรุงให้งามสง่า มั่นใจในทุกอิริยาบท
 • ปรับท่าทีในการสื่อสารเพื่อบริหารงานและสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กรผ่านการเลือกใช้ภาษากาย เพื่อลดอิทธิพลการต่อต้าน
 • เรียนรู้และแก้ไขความเคยชินของร่างกายที่ไม่กำกับท่วงท่าอิริยาบถ ด้วยเทคนิคมาตรฐานที่ทุกคนสามารถฝึกได้ด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน

4. พัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อความสำเร็จ

 • หลักการวางตัวที่เหมาะสมเพื่อสร้างการยอมรับในองค์กรและสังคมธุรกิจ
 • การปฏิบัติตนให้มีเสน่ห์ยามอยู่ท่ามกลางสังคมธุรกิจและสังคมการทำงาน
 • กลเม็ดในการพูดจาสื่อสารในสังคมธุรกิจ และการพูดเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ตลอดจนการสานสัมพันธ์เพื่อ ประโยชน์ต่อธุรกิจ
 • ธรรมเนียมทางสังคมธุรกิจและสังคมการทำงาน
 • ตำแหน่งอันทรงพลังเพื่อสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ (ร่วมงานประชุม/สัมมนา/งานสังสรรค์/งานเลี้ยงต่างๆ และการนั่งรถกับร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ)

5. การปรับบุคลิกภาพเพื่อสร้างสัมพันธภาพในการเข้าสังคม

 • ทักษะการเข้าใจคนอย่างลึกซึ้งเพื่อให้สามารถบริหารความสัมพันธ์อันดี
 • ทักษะการชื่นชมอย่างจริงใจ เพื่อการให้กำลังใจและสร้างความประทับใจ

 

***กรุณาสำรองที่นั่งก่อน อบรม 1 สัปดาห์***

 

รายละเอียดของหลักสูตร http://dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6474&Itemid=145&lang=th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย

e-mail : somruethai@dharmniti.co.th

โทร 086-325-1614

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, พัฒนาบุคลิกภาพ, พัฒนาตนเอง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การเลือกบุคลิกและภาพลักษณ์ตามบทบาทและอาชีพคือสิ่งจำเป็น ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์ที่สุดยอดในการสร้างผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ
เนื่องจากลูกค้าในปัจจุบันมักตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยความรอบคอบมาก ทั้งมีการศึกษาข้อมูลของสินค้ามาก่อนเพื่อเปรียบเทียบ และมีความต้องการปลีกย่อยอื่นๆ เพิ่มขึ้นแตกต่างไปจากเ...
หุ่นสวยสุขภาพดีแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ
เรียนรู้การมอบหมายงาน เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับต้องมี ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีม หัวหน้างาน ผู้จัดการ
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
สัมมนาเพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่จะสอนคุณเรื่องการตั้งเป้าหมาย คุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนทันทีหลังจากจบสัมมนา
ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ Mini MBA การจัดการธุรกิจฯ รุ่นที่ 2 (ร้านอาหาร/เครื่องสำอาง) ให้กับผู้สนใจและบุคคลทั่วไป
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
Workshop เรียนรู้ และฝึกฝนจริงเข้มข้นวิธีที่จะดึงพลังงานรอบตัวคุณ และจากจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อประสบความสำเร็จ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ