มีค่าใช้จ่าย

กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business)

อบรมวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 592 ครั้ง
กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business)

กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business)

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560

เวลา : 09.00-16.30 น.

 อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม vat )

บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม vat )

 สถานที่อบรม - โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

 รายละเอียดหลักสูตร

 • รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว
 • ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
 • Case Study กรณีศึกษา ตัวอย่างการตรวจสอบ ออกหมายเรียก และประเมินภาษีกรมสรรพากร


หัวข้อสัมมนา

Section 1 : อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

 1. โครงสร้างของธุรกิจครอบครัว
 2. ความสำคัญของกฎหมายกับธุรกิจครอบครัว
 • กฎหมายมรดก
 • กฎหมายครอบครัว
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
 • กฎหมายหุ้นส่วน/บริษัท
 • กฎหมายภาษี

3.    ความเหมือน VS ความต่างระหว่างทรัพย์สินในกิจการและทรัพย์สินในครอบครัว

4.    การบริหารสินทรัพย์ในธุรกิจครอบครัว (Asset Management in Family Business)

 

 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and building)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา และตราสินค้า (Intellectual property and branding)
 • การบริหารกฎหมายและภาษี (Legal and tax management)

 

5. ประเด็นปัญหาที่มักพบ

 • การลดภาระการเสียภาษี ตามมูลค่าทรัพย์สิน และอัตราภาษี
 • หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ หุ้นนอกตลาดฯ จัดการอย่างไร
 • "โอนหุ้นบริษัทให้ลูก" จัดการอย่างไรให้คุมอยู่ และรับเงินปันผลได้
 • ที่ดิน หากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดา อนาคตจะเป็นอย่างไร
 • "แปลงที่ดินเป็นหุ้น" อย่างไร ต้องใช้เงินสดหรือไม่ มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่
 • ปัญหาทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์หลายประเภท เช่น ชั้นล่างเป็นร้านค้า / ชั้นบนพักอาศัย
 • พ่อมี "บ้านหลายหลัง" โอนบ้านให้ลูก มีภาระภาษีอย่างไร
 • พ่อ "ยกกิจการให้ลูก" จะเสียภาษีอย่างไร
 • อย่างไรเป็นภาษีจากการให้ หรือ การรับมรดก
 • "กำไรของบริษัท" เจ้าของกิจการนำมาใช้ได้หรือไม่ อย่างไร

Section 2 : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

Case Study กรณีศึกษาตัวอย่างสรรพากร : การตรวจสอบ การออกหมายเรียก การประเมินภาษี การยึดทรัพย์ ของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว

 • ไม่เสียภาษี / เสียภาษีไม่ครบ
 • ไม่ยื่นแบบ / ยื่นแบบบางส่วน
 • ปัญหาการจ้างสำนักงานบัญชีและเสียภาษีไม่ถูกต้อง
 • ทำไมจึงถูกสรรพากรยึดทรัพย์
 • การเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากร

 ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อน อบรม 1 สัปดาห์***

 รายละเอียดของหลักสูตร http://dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6477&Itemid=145&lang=th

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย

e-mail : somruethai@dharmniti.co.th

โทร 086-325-1614

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมกฏหมาย, กฏหมายใหม่, อบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
สืบสานกับตลาดให้ภาพลักษณ์ชัดเจน นำไปสู่การสร้าง Position
โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักสูตรนี้จะให้แนวปฏิบัติ ในการครองใจหัวหน้าอย่างมีศิลปะ จึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ได้ด้วยตัวเอง สามารถจินตนาการลักษณะงานที่เหมาะสมกับการคิดเชิงระบบของตัวเองได้
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 13
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบติดตั้งปั๊มน้ำซับเมอร์สโซล่าเซลล์ DCเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปสามารถศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปติดตั้งใช้งานเองที่บ้าน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC)”