มีค่าใช้จ่าย

กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business)

อบรมวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 1599 ครั้ง
กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business)

กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business)

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560

เวลา : 09.00-16.30 น.

 อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม vat )

บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม vat )

 สถานที่อบรม - โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

 รายละเอียดหลักสูตร

 • รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว
 • ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
 • Case Study กรณีศึกษา ตัวอย่างการตรวจสอบ ออกหมายเรียก และประเมินภาษีกรมสรรพากร


หัวข้อสัมมนา

Section 1 : อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

 1. โครงสร้างของธุรกิจครอบครัว
 2. ความสำคัญของกฎหมายกับธุรกิจครอบครัว
 • กฎหมายมรดก
 • กฎหมายครอบครัว
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
 • กฎหมายหุ้นส่วน/บริษัท
 • กฎหมายภาษี

3.    ความเหมือน VS ความต่างระหว่างทรัพย์สินในกิจการและทรัพย์สินในครอบครัว

4.    การบริหารสินทรัพย์ในธุรกิจครอบครัว (Asset Management in Family Business)

 

 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and building)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา และตราสินค้า (Intellectual property and branding)
 • การบริหารกฎหมายและภาษี (Legal and tax management)

 

5. ประเด็นปัญหาที่มักพบ

 • การลดภาระการเสียภาษี ตามมูลค่าทรัพย์สิน และอัตราภาษี
 • หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ หุ้นนอกตลาดฯ จัดการอย่างไร
 • "โอนหุ้นบริษัทให้ลูก" จัดการอย่างไรให้คุมอยู่ และรับเงินปันผลได้
 • ที่ดิน หากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดา อนาคตจะเป็นอย่างไร
 • "แปลงที่ดินเป็นหุ้น" อย่างไร ต้องใช้เงินสดหรือไม่ มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่
 • ปัญหาทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์หลายประเภท เช่น ชั้นล่างเป็นร้านค้า / ชั้นบนพักอาศัย
 • พ่อมี "บ้านหลายหลัง" โอนบ้านให้ลูก มีภาระภาษีอย่างไร
 • พ่อ "ยกกิจการให้ลูก" จะเสียภาษีอย่างไร
 • อย่างไรเป็นภาษีจากการให้ หรือ การรับมรดก
 • "กำไรของบริษัท" เจ้าของกิจการนำมาใช้ได้หรือไม่ อย่างไร

Section 2 : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

Case Study กรณีศึกษาตัวอย่างสรรพากร : การตรวจสอบ การออกหมายเรียก การประเมินภาษี การยึดทรัพย์ ของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว

 • ไม่เสียภาษี / เสียภาษีไม่ครบ
 • ไม่ยื่นแบบ / ยื่นแบบบางส่วน
 • ปัญหาการจ้างสำนักงานบัญชีและเสียภาษีไม่ถูกต้อง
 • ทำไมจึงถูกสรรพากรยึดทรัพย์
 • การเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากร

 ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อน อบรม 1 สัปดาห์***

 รายละเอียดของหลักสูตร http://dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6477&Itemid=145&lang=th

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย

e-mail : somruethai@dharmniti.co.th

โทร 086-325-1614

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมกฏหมาย, กฏหมายใหม่, อบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ การสร้างวัฒนธรรมบริการ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เครื่องมือสร้างบริการและความสัมพันธ์ต่อลูกค้า รวมไปถึงกระบวนการสร้างมาตรฐานบร...
เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน
หลักเทคนิคการคำนวณสูตรการทำสบู่ก้อน สบู่เหลว การใช้สมุนไพรและสารสารสกัดสมุนไพรในสบู่ก้อน สบู่เหลว
โปรแกรมตรวจสุขภาพประกอบด้วย การตรวจวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ โดยไม่ต้องเจาะเลือด การตรวจวัดมวลกระดูก การตรวจหาปริมาณไขมันในร่างกาย การตรวจสภาพผิวหน้าเพื่อวิเคราะห์ปัญหาผิวในปั...
เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ และข้อกำหนดข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่เป็นผู้ประเมิน และผู้ใต้บังคับบัญ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 13
สมัครและชำระก่อนวันสัมมนา เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้แทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก