มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร Windows Server 2008R2 Over all Basic Level 2

อบรมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 2521 ครั้ง
หลักสูตร Windows Server 2008R2 Over all Basic Level 2

หลักสูตร Windows Server 2008R2 Over all Basic Level 2


     หลักสูตรนี้จะพูดถึงการจัดตั้ง Domain Controller หลายรูปแบบ เช่น การเพิ่ม Domain ลูก ด้วยการโปรโมทแบบ Child Domain หรือการสร้าง Domain ใหม่ให้อยู่ภายใต้ Forest เดิม เพื่อแยก Policy ออกจากกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกรณีที่องค์กรต้องการแยกเครือข่ายหรือการควบคุมระบบในกรณีที่มีการแยกสาขาออกจากกัน

     ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการตั้ง Server เพื่อทำหน้าที่ให้บริการงานสำคัญต่างๆ เช่น การติดตั้ง Application Server เพื่อให้เครื่อง Client จากสาขาต่างๆ เข้ามาเรียกใช้โปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่อง Server (ในสมัยก่อนจะเรียกว่า Terminal Services), การติดตั้ง Windows7 ไปยังเครื่อง Client พร้อมๆ กันหลายเครื่องผ่านทางเครือข่าย, การทำระบบ Diskless ด้วย WindowsPE, การติดตั้ง Windows Media Server เพื่อให้บริการ Video Streaming (วิดีโอออนไลน์) หรือการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต, รู้จักหลักการทำงานของระบบ Clound โดยการกระจายข้อมูลไปเก็บไว้ยังเครื่อง Server ต่างๆ และการกระจายโหลดการประมวลผลโดยการให้ Server หลายๆ ตัวมาช่วยกันทำงานเป็นต้น


วันที่จัดงาน ณ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การทำงานของ Forest, Domain และ Sites
- รู้จัก Domain
- รู้จัก Domain Trees
- รู้จัก Forest
- รู้จัก Sites
2. การสร้าง Site และ Child Domain
- การสร้าง Sites และกำหนด Subnet
- การเปลี่ยนชื่อ Sites
- เตรียมความพร้อมของเครื่อง Server1
- กำหนดค่า IP Configuration ให้กับเครื่อง server3
- การตรวจสอบ Forest
- สร้าง Domain ชื่อ admindd.com ใหม่ภายใต้ Forest เดิม
- ตรวจสอบการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง Domain
3. การสร้าง User Accounts หลายคนพร้อมกันด้วยสคริปต์อัตโนมัติ
- เตรียมความพร้อมของเครื่อง Server2
- การสร้าง Child Domain
4. กำหนดประเภทของ Group เพื่อ Log on เข้าไปใช้ทรัพยากรข้าม Sites
- รู้จักคำสั่ง dsadd
- การใช้ตัวแปรเข้าช่วยเพื่อสร้าง User Account โดยใช้คำสั่ง dsadd ได้รวดเร็วขึ้น
- การสร้าง User Accounts ด้วยสคริปต์อัตโนมัติ
- Join Domain และ Log on เข้าที่ chiangmai.admingroup.com
5. การสร้าง Domain Tree ใหม่ภายใต้ Forest เดิม
- ความแตกต่างของ Group type
- ทดสอบความแตกต่างระหว่าง Distribution และ Security Group
- ความแตกต่างของ Group scope
- ทดสอบกฎการทำงานของ Group แบบ Domain Local
- ทดสอบกฎการทำงานของ Group แบบ Universal
- ทดสอบกฎการทำงานของ Group แบบ Global
6. การทำ Diligration และมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ช่วยคนสำคัญ โดยการสร้างหน้าต่างและเครื่องมือควบคุม เครื่อง Server แล้วนำไปใช้ที่ฝั่งเครื่อง Client
- รู้จัก Delegation Control
- การทำ Delegation Control ผ่านหน้าต่าง Delegation of Control Wizard
- การทำ Delegation Control แบบ Custom Tasks
- การกำหนด Active Directory Permission
- การสร้างหน้าต่าง Console สำหรับผู้ช่วย
- กำหนดค่าที่เครื่อง Client ของผู้ช่วยเพื่อให้เปิดหน้าต่าง Console จากเครื่อง Server ได้
7. การโปรโมท Addition Domain ข้าม Site และติดตั้งโปรแกรมแบบอัตโนมัติไปยังเครื่อง Client สาขาต่างๆ
- โปรโมท Addition Domain ข้าม Site
- รู้จัก Group Policy Software Installation
- การเปิด Network Discovery เพื่อให้มองเห็นโฟลเดอร์ที่แชร์และเครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน
- ขั้นตอนการกำหนดค่า Group Policy Software Installation
8. การติดตั้ง RemoteApp ให้เครื่อง Client เรียกใช้โปรแกรมต่างๆ จากเครื่อง Server
- รู้จักการทำงานของ RemoteApp
- การติดตั้ง Remote Desktop Service
- กำหนด Policy และ Group สำหรับการทำงานของ RemoteApp
- กำหนดค่าการทำงานของ RemoteApp
- การเรียกใช้โปรแกรมใน RemoteApp
9. การติดตั้ง OS ให้กับเครื่อง Client ผ่านระบบเครือข่ายด้วย Windows Deployment Service (WDS)
- รู้จัก Windows Deployment Service
- การติดตั้ง Role ของ WDS
- กำหนดค่าการทำงานของ WDS Server
- การติดตั้งไฟล์ boot.wim และ install.wim เพื่อติดตั้ง Windows 7
- เครื่อง Client ร้องขอไฟล์ Boot และ Install.wim เพื่อติดตั้ง OS ผ่านเครือข่าย
10. การใช้ WDS ทำระบบ Diskless ด้วย Windows7 PE
11. การติดตั้งระบบ Video Streaming ด้วย Windows Media Service (WMS)
- รู้จัก Video Streaming
- เตรียมระบบ Web Server สำหรับหน้าเว็บไซต์ในการเรียกดู Video Streaming
- การติดตั้ง Role ของ Streaming Media Services
- กำหนดค่าการทำงานของ Windows Media Server
- กำหนดสิทธิ์ของ User ที่จะเข้าชม Video Streaming
12. การ Replicate ข้อมูลระหว่างเครื่อง Server ด้วย Distributed File System (DFS)
- Distributed File System (DFS) คืออะไร?
- โครงสร้างการเชื่อมต่อของ Server เพื่อทดสอบ DFS
- การติดตั้ง Role ของ DFS
- สร้างโฟลเดอร์สำหรับทดสอบการ Replicate
- กำหนดให้ Replicate แบบทิศทางเดียว
13. การกระจายโหลดการทำงานของ Server ด้วย Network Load Balancing
- รู้จัก Network Load Balancing
- กำหนดค่าเบื้องต้นเพื่อเตรียมติดตั้ง Network Load Balance
- การติดตั้ง Role ของ Network Load Balancing
- กำหนดค่าการทำงานของ Network Load Balancing

โดยวิทยากรของทางศูนย์ ที่ทำงานและมีควา่มเชี่ยวชาญด้าน Server

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
1. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้พื้นฐานด้านเน็ตเวิร์ก
3. มีความตั้งใจ พยายาม

สถานที่จัดงาน ณ ห้อง 1E อาคารวังเด็ก 4 เลขที่ 33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
แผนที่อบรม http://www.ez-admin.com/index.php/map-training-

ค่าใช้จ่าย
4,900 บาท

ติดต่อ/สอบถาม
http://www.ez-admin.com/
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:EZ-ADMIN Training Center
ชื่อผู้ติดต่อ:ปิยนุช คงเกตุ
อีเมล์: contactez-admin.com
เบอร์โทรศัพท์ :028339538

คำค้นประกาศนี้ Tags: Windows Server 2008R2

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับ...
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HRหรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคลา มาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต...
เพื่อให้เกิดความเข้าใจกลยุทธ์และแนวทางในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า หลักเกณฑ์และประเด็นสำคัญในการประเมิน ตัวอย่างแบบฟอร์มใบประเมิน วิธีการประเมิน วิธีการวัดผล และสรุปรายงานกา...
Open House เปิดรับสมัคร...นายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนอิสระ สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพื่อเข้าสู่ธุรกิจในแนวทางการท...
เรียนรู้แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สสส. เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในทุกสังกัด
สามารถจัดทำ แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร
การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การใช้งาน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอ...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพที่ถูกต้อง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้
คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ...