มีค่าใช้จ่าย

สุดยอดการเป็นวิทยากรTRAIN THE TRAINER

อบรมวันที่ 21 สิงหาคม 2561
จำนวนคนดู 69 ครั้ง
สุดยอดการเป็นวิทยากรTRAIN THE TRAINER

หัวข้อการบรรยาย

1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร

– หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

– วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ

2) การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

– 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

– การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

3) หลักของการนำเสนอ

– การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

– การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

– เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

– การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

4) การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

– ขั้นตอนในการบรรยาย 4 ช่วงเวลา

– การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับฟัง

- เทคนิคการจบการบรรยายอย่างได้ใจ

– เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3 รูปแบบ

ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที

บรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

WWW.TESS Training.com

การขาย การตลาด การบริการ

WWW.INWTraining.com

ทรัพยากรมนุษย์ โรงงาน ทั่วไป

WWW.ALLThaiTraining.com

รวมประกาศฝึกอบรม

Tel: 098-820-9929 คุณกุ้ง

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เห็นโอกาสทางธุรกิจในการสร้างนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุคอมโพสิต เจาะลึกวัสดุคอมโพสิตและการใช้งานในงานพิมพ์สามมิติ เรียนรู้การเลือกใช้วัสดุคอมโพสิตกับการพิมพ์สามมิติ...
บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้พืนฐานสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้าง และสมบัติที่สําคัญของวัสดุพอลิเมอร์ จึงทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตเป็...
การเป็น "ผู้นำยุคใหม่" แห่งศตวรรษที่ 21 จะต้องทำอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างจึงจะก้าวสู่การเป็นผู้นำได้ เตรียมพบกับคำตอบเหล่านั้นได้ที่นี่
จับตากับทุกสถานการณ์ เมื่อการปฏิรูปประเทศไทย
สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ไทยเป็นฐานการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิมสู่อาเซียน
สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผลิตสําหรับกดชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ทั้งแบบ 2.5 แกน และ 3 แกน ที่สามารถใช้งาน
สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีอิทธิพลในการซื้ออย่างเป็นรูป ธรรม สร้างโอกาสในความสำเร็จในทุก ๆ การติดต่อกับลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดสำหรับยุคนี้