มีค่าใช้จ่าย

์อบรมมัคคุเทศก์ ปี 2562

อบรมวันที่ 05 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 111 ครั้ง
์อบรมมัคคุเทศก์ ปี 2562

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ร่วมการ กรมการท่องเที่ยว

จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)

ปี 2562 รุ่นที่15

เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 27 เมษายน 2562

สนใจอบรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085 9935609

add line: ayingwin

http://line.me/ti/p/~ayingwin

Download รายละเอียดโครงการอบรม

               ใบสมัครอบรม

คำค้นประกาศนี้ Tags: ไกด์, สวนสุนันทา, อบรม, มัคคุเทศก์, อาชีพ, อิสระ

มอบใบประกาศ

ไกด์ สวนสุนันทา

รายละเอียดการสมัคร

guideinterssru

มัคคุเทศก์ สวนสุนันทา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ศัพท์สำนวน และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน HR เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต
การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC 2015 (ASEAN Economic Community 20...
การบรรยายเชิงวิชาการด้านกระบวนการคิดและการพัฒนาสมองสำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง
เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นการเอาไปใช้ในการทำงานจริง หรือผู้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป
เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านการให้ความรู้พื้นฐานด้านการวาดภาพ และสามารถใช้ภาพร่วมกับภาษาพูด
เพื่อเรียนรู้ภาษาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษให้เกาง มีวิชาความรู้ติดตัว
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารในยุค AEC นอกจากจะมีทักษะในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการเทคนิคต่างๆ ที่ดีแล้ว จะต้องมีทักษะในด้านการสื่อสารที่เป็นเลิศด้วย ซึ่งทักษะด้านคนที่สำคั...
ในคอร์ส The Magic English คุณจะลืมความล้มเหลวจากการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ ด้วยการทำกิจกรรมแบบนอกกรอบ เพิ่มทักษะการจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานความเป็นตะวันออกและตะวั...