มีค่าใช้จ่าย

์อบรมมัคคุเทศก์ ปี 2562

อบรมวันที่ 05 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 487 ครั้ง
์อบรมมัคคุเทศก์ ปี 2562

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ร่วมการ กรมการท่องเที่ยว

จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)

ปี 2562 รุ่นที่15

เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 27 เมษายน 2562

สนใจอบรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085 9935609

add line: ayingwin

http://line.me/ti/p/~ayingwin

Download รายละเอียดโครงการอบรม

               ใบสมัครอบรม

คำค้นประกาศนี้ Tags: ไกด์, สวนสุนันทา, อบรม, มัคคุเทศก์, อาชีพ, อิสระ

มอบใบประกาศ

ไกด์ สวนสุนันทา

รายละเอียดการสมัคร

guideinterssru

มัคคุเทศก์ สวนสุนันทา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านการให้ความรู้พื้นฐานด้านการวาดภาพ และสามารถใช้ภาพร่วมกับภาษาพูด
จบปัญหาอีเมล์ที่รับ-ส่งทุกวัน เปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรียนรู้เทคนิคการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ เน้นตัวอย่างการเขียน E-...
สถาบัน ASo เป็นสถาบันชั้นนำด้านการสอนภาษาจากญี่ปุ่น สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นสูง และ ภาษาเพื่อการทำงานด้านโรงแรม สถาบันAso ได้ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี จ...
เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วย เทคนิคการจดจำหลักบัญชี แก้ไขปัญหางานบัญชี ด้วย Accounting Map
เรียนรู้เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ ในวาระต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน Workshop ฝึกเขียนจริงทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
เน้นทักษะการพูด-การฟัง เพื่อใช้สื่อสารในเชิงธุรกิจ โดยผู้เรียนจะได้รับการจัดกลุ่มหรือจับคู่ เพื่อฝึกสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ จำลองต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้...
Business English Communication in Smart Workplace (Workshop) : ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารสำหรับองค์กรยุคใหม่ (หลักสูตรใหม่ 2561)
หากท่านสนใจเรียนต่อออสเตรเลียห้ามพลาด สัมมนาฟรีครบเครื่องเรื่องเรียนภาษาและสายอาชีพที่เมลเบิร์น โดย Kangan Institute