มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า

อบรมวันที่ 04 เมษายน 2562
จำนวนคนดู 11 ครั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า

          คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายวัตถุดิบ-สินค้า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการไม่ว่า กระบวนการรับ จัดเก็บ จ่าย การทำ Cycle count การตรวจนับสินค้าประจำปี จะต้องมีความถูกต้อง และรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร แต่ยังคงไว้ซึ่งการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และเป็นไปตามระบบที่กำหนด  ลดข้อผิดพลาด ลดการสูญหาย

 

สำหรับ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า

วัตถุประสงค์ 
มีแนวทางการปฏิบัติงานคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดความผิดพลาดทราบถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคลังสินค้า              สามารถจัดแบ่งงานตามความเหมาะสมและประสานงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อความต่อเนื่องของงาน
เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการต่างๆ รวมถึงการตรวจนับสินค้าเพื่อความถูกต้อง

 

วิทยากร   คุณพัชพล  เทพวัง

วิธีการ     บรรยาย  พูด-คิด-ถาม-คุย  workshop  

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37784
คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

คำค้นประกาศนี้ Tags: warehouse, คลังสินค้า, จัดเก็บสินค้า, ตรวจนับสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล · เพื่อใ...
Letter of Credit เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือในการชำระค่าสินค้าของผู้ซื้อ ขณะเดียวกันผู้ขายก็พึงพอใจถ้าได้รับการชำระเงินด้วย L/C ที่ผู้ซื้อเปิดมาให้ เพราะผู้ขายทราบดีว...
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายวัตถุดิบ-สินค้า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยการปฏิบัติงานในทุกกระบวน...
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของเครื่องมือในการจัดการอันเป็นที่ยอมรับเป็นสากลให้กับผู้ที่สนใจ
เนื้อหาหลักสูตรเป็นไปตาม IMDG Code กำหนด พร้อมทั้งการนำ workshop มาใช้ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาอย่างชัดแจ้งมากขึ้น
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!! ขอเชิญ ร่วมฟังสัมนา หัวข้อ
เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558