มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า

อบรมวันที่ 04 เมษายน 2562
จำนวนคนดู 11 ครั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า

          คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายวัตถุดิบ-สินค้า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการไม่ว่า กระบวนการรับ จัดเก็บ จ่าย การทำ Cycle count การตรวจนับสินค้าประจำปี จะต้องมีความถูกต้อง และรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร แต่ยังคงไว้ซึ่งการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และเป็นไปตามระบบที่กำหนด  ลดข้อผิดพลาด ลดการสูญหาย

 

สำหรับ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า

วัตถุประสงค์ 
มีแนวทางการปฏิบัติงานคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดความผิดพลาดทราบถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคลังสินค้า              สามารถจัดแบ่งงานตามความเหมาะสมและประสานงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อความต่อเนื่องของงาน
เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการต่างๆ รวมถึงการตรวจนับสินค้าเพื่อความถูกต้อง

 

วิทยากร   คุณพัชพล  เทพวัง

วิธีการ     บรรยาย  พูด-คิด-ถาม-คุย  workshop  

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37784
คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

คำค้นประกาศนี้ Tags: warehouse, คลังสินค้า, จัดเก็บสินค้า, ตรวจนับสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 34 อบรมวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมี...
การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติก์ ของประเทศไทย
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีควา...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 27 ตัวชี้วัด สามารถคัดเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญนำมาใช้ในองค์กร และสามารถเขียนแผ...
หลักสูตร ตัวแทนออกของเพื่อธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก หลักสูตรนี้จะเน้นสอนการดำเนินพิธีศุลกากร และเน้นสอนเชิงการปฏิบัติงานในด้านตัวแทนออกเพื่อการทำงานจริง
เรียนรู้ความเสี่ยงเบื้องต้นในการค้าขายระหว่างประเทศ รู้จักความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก และรู้จักวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า พร้อม Workshop ฟรี!
คอร์สโลจิสติกส์ ระยะสั้น 2 เดือน พร้อมทำงานและทำธุรกิจ เหมาะสำหรับคนที่สนใจในธุรกิจโลจิสติกส์ การนำเข้าส่งออก มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร เป็นหลักสูตรฯที่ใครๆ ก้อสามารถเรียนได...
การบริโภคสินค้าของตลาดสวีเดนและกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์คือ นิยมสินค้าที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า