มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า

อบรมวันที่ 02 ธันวาคม 2562
จำนวนคนดู 158 ครั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า

          คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายวัตถุดิบ-สินค้า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการไม่ว่า กระบวนการรับ จัดเก็บ จ่าย การทำ Cycle count การตรวจนับสินค้าประจำปี จะต้องมีความถูกต้อง และรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร แต่ยังคงไว้ซึ่งการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และเป็นไปตามระบบที่กำหนด  ลดข้อผิดพลาด ลดการสูญหาย

 

สำหรับ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า

วัตถุประสงค์ 
มีแนวทางการปฏิบัติงานคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดความผิดพลาดทราบถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคลังสินค้า              สามารถจัดแบ่งงานตามความเหมาะสมและประสานงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อความต่อเนื่องของงาน
เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการต่างๆ รวมถึงการตรวจนับสินค้าเพื่อความถูกต้อง

 

วิทยากร   คุณพัชพล  เทพวัง

วิธีการ     บรรยาย  พูด-คิด-ถาม-คุย  workshop  

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37784
คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

คำค้นประกาศนี้ Tags: warehouse, คลังสินค้า, จัดเก็บสินค้า, ตรวจนับสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สัมนาฟรี รับจำนวนจำกัด การนำเข้า-ส่งออกของไทยในปัจจุบัน การเติบโตและทิศทางของโลจิสติกส์ไทย
กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์ เนื้อหา...
งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!! ขอเชิญ ร่วมฟังสัมนา หัวข้อ
หลักสูตรนี้เหมาะกับโรงงานที่มีปัญหาคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ไม่ว่าท่านจะพบปัญหาสต๊อกบวม หรือว่าสต๊อกขาด
ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอ...
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
การทำงานของทุกคนในองค์กรเป็นเรื่องธรรมดาที่แรก ๆ มีความฝันใฝ่ มีแรงจูงใจ มีประสิทธิภาพมากมายที่พร้อมจะทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่พอทำไปสักพักหนึ่ง แทบทุกคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในท...