มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า

อบรมวันที่ 04 กรกฎาคม 2562
จำนวนคนดู 103 ครั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า

          คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายวัตถุดิบ-สินค้า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการไม่ว่า กระบวนการรับ จัดเก็บ จ่าย การทำ Cycle count การตรวจนับสินค้าประจำปี จะต้องมีความถูกต้อง และรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร แต่ยังคงไว้ซึ่งการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และเป็นไปตามระบบที่กำหนด  ลดข้อผิดพลาด ลดการสูญหาย

 

สำหรับ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า

วัตถุประสงค์ 
มีแนวทางการปฏิบัติงานคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดความผิดพลาดทราบถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคลังสินค้า              สามารถจัดแบ่งงานตามความเหมาะสมและประสานงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อความต่อเนื่องของงาน
เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการต่างๆ รวมถึงการตรวจนับสินค้าเพื่อความถูกต้อง

 

วิทยากร   คุณพัชพล  เทพวัง

วิธีการ     บรรยาย  พูด-คิด-ถาม-คุย  workshop  

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37784
คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

คำค้นประกาศนี้ Tags: warehouse, คลังสินค้า, จัดเก็บสินค้า, ตรวจนับสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สัมมนา การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความเสี่ยงเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก วิธีวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า
ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (สถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์พร้อมจัดหางาน)
จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ 1000 คน สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพของท่าน
เพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้าน โลจิสติก์ของประเทศไทย 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อค...
ขอเชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop พร้อม Certificate (รับจำนวนจำกัด) โดย ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์&ซัพพลายเชน
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นสถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์พร้อมจัดหางานโ
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ไม่ได้แค่การพูดคุยตกลงระหว่างกันเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ กติกาการค้าสากล จึงมีองค์การการค้าโลก (...