มีค่าใช้จ่าย

การหาช่องว่างทางนวัตกรรม ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สิทธิบัตร Patsnap Analytic

อบรมวันที่ 14 มีนาคม 2562
จำนวนคนดู 1355 ครั้ง
การหาช่องว่างทางนวัตกรรม ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สิทธิบัตร Patsnap Analytic

????เปิดรับสมัครแล้ว...หลักสูตรอบรม “การหาช่องว่างทางนวัตกรรม” ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สิทธิบัตร Patsnap Analytic
????????หลักสูตร 1 วัน (14 มี.ค.62)
????????เวลา 09.00 – 16.00 น.
????????ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

เรียนคอร์สนี้แล้วได้อะไร?

⇒เทคนิคการวางกลยุทธ์การสืบค้นความเป็นไปได้ในการขอรับสิทธิบัตร
⇒เจาะลึกกลยุทธ์การสืบค้นเพื่อตรวจสอบความอิสระในการดำเนินการ
⇒เรียนรู้การวิเคราะห์คู่แข่งและแนวโน้มตลาดไทยและตลาดโลก
⇒WORKSHOP การจัดทำพอร์ท IP และการวางแผนรวมเข้าสู่ระบบการสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรม
????​ เมื่อเรียนจบ คุณสามารถเข้าถึงสิทธิ์การใช้งาน PATSNAP ได้อีก 7 วัน เพื่อฝึกปฏิบัติจริงหลังจากจบคอร์ส และเพื่อหาข้อมูลต่อยอดให้กับองค์กรได้ด้วยตนเอง
**ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (NOTEBOOK/LABTOP) ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ มาใช้ฝึกปฏิบัติในวันอบรมด้วย

สมัคร : https://goo.gl/ecdZvV
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://goo.gl/aKj4tM
ดาวน์โหลด: https://goo.gl/1KzrNd

????วิทยากร : คุณกาย วีระเวช อรธนาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด


????‍♀สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยฯสภาอุตสาหกรรม 02-345-1236 ถึง 40
Line: @irdi

คำค้นประกาศนี้ Tags: วิเคราะห์สิทธิบัตร, การค้นหาสิทธิบัตร, Patsnap, ทำนวัตกรรม, หาเรื่องทำวิจัย, ทำวิจัย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เตรียมความพร้อมในการบริหารโรงแรม ก่อนเข้าสู่ AEC เจาะลึกประเด็นร้อน การควบคุมต้นทุน การวิเคราะห์ข้อมูตัวเลขเพื่อประกอบการตัดสินใจ การคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับงานทุกส่วนในโร...
เพื่อสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้กับคนในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร อีกทั้งยังเสริมแนวทางในการจุดประกาย ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช...
คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ วิทยากรดีเด่น ประจำปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมท...
ในการบริหารองค์กรนั้น การจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ทั้งนี้ เนืองจากภา...
หลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ถ่ายทอดโดยตรงกับผู้มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์ของลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพัน เข้าใจถึงกลยุทธ์การบริหาร Customer Experience รวมทั้งการสื่อสารแบรนด์แบบบูรณาการด้วย...
2 Experiences 2 Passions ที่วนมาเจอกันและสร้างสรรค์ธุรกิจได้จริงในคลาส MBA แม้ว่าสายงานจะต่างกัน แต่สามารถสร้างแบรนด์ Joya Smart Food
ผู้ประกอบการโรงแรมจะได้เรียนรู้ และเข้าใจการบริหารจัดการทุกภาคส่วนงานโรงแรม และแก้ไขทุกสถานการณ์ อย่างมืออาชีพ