มีค่าใช้จ่าย

การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน

อบรมวันที่ 03 ธันวาคม 2563
จำนวนคนดู 372 ครั้ง
การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน

           สินค้าคงคลังถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นต้นทุนตัวสำคัญที่จะส่งผลต่อกำไรและการขาดทุนของบริษัท  ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน  ซึ่งประกอบไปด้วย   1.การมีสินค้าเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคในเวลาที่ตลาดมีความต้องการ  2.ปริมาณที่เพียงพอ  3.ต้นทุนที่เหมาะสม  นอกจากนี้จะเพิ่มเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เพื่อวางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง  วิธีการ Lean ที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Logistics Technology)  เรียนรู้ Case Study จากบริษัทระดับโลกที่ใช้ในการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง  

 

สำหรับ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า และ ดูแลสินค้าคงคลัง (ทั้งระดับปฏิบัติการ-ผู้บริหาร)

วัตถุประสงค์ 

  ทราบถึงความสำคัญของสินค้าคงคลังที่มีต่อธุรกิจ

  ทราบถึงวิธีการจัดการสินค้าคงคลัง

  ทราบถึงวิธีการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับองค์กร

  ทราบถึงการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการทำงาน

  ทราบถึงหลักการของ Lean

  ทราบถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  ทราบถึงการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 

วิทยากร   คุณฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์

วิธีการ            บรรยาย  พูด-คิด-ถาม-คุย  workshop  

เนื้อหาหลักสูตร

 

  ¶ สินค้าคลังคืออะไร

  ¶ ความสำคัญของสินค้าคงคลัง

  ¶ การจัดการสินค้าคงคลัง

  ¶ การวิเคราห์ข้อมูล Data Analytics

  ¶ หลักการของ Lean ในการจัดการสินค้าคงคลัง

  ¶ วิธีการลดต้นทุนของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มกำไรให้กับองค์กร 

  ¶ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

  ¶ การเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

  ¶ Case Study

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37974

 โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

คำค้นประกาศนี้ Tags: สินค้าคงคลัง, คลังสินค้า, warehouse, inventory, ลดต้นทุน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติก์ ของประเทศไทย
จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ 1000 คน สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพของท่าน
ไม่ใช่แค่รู้จักตัวย่อ และความหมายจากคาเต็มเท่านั้น แต่เรามุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศสามารถนาข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายสินค้าของ ICC นี้...
ปัจจุบันการจัดเก็บสินค้าประเภทคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสินค้าที่จัดเก็บเป็นสินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินค้าประเภทนี้จะต...
การจัดซื้อและขายสินค้าระหว่างประเทศ มีปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกิจการ อีกทั้งภารกิจหลักที่ยังไม่แจ้งชัด รวมไปถึงการทำสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าผู...
คอร์สโลจิสติกส์ ระยะสั้น 2 เดือน พร้อมทำงานและทำธุรกิจ เหมาะสำหรับคนที่สนใจในธุรกิจโลจิสติกส์ การนำเข้าส่งออก มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร เป็นหลักสูตรฯที่ใครๆ ก้อสามารถเรียนได...
การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทําให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความ อยู่รอด ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN MANUFACTURING SYSTEM) เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ
มีการอธิบายเอาไว้ในหลักสูตร นอกจากนั้นยังสามารถผสานให้ธุรกิจสินค้าเติบโตได้ภายในประเทศอีกด้วย การทำสินค้าให้เติบโตในตลาดการค้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจและวิเคราะห์ตำแห...
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีควา...