มีค่าใช้จ่าย

การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน

อบรมวันที่ 16 สิงหาคม 2566
จำนวนคนดู 1970 ครั้ง
การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน

           สินค้าคงคลังถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นต้นทุนตัวสำคัญที่จะส่งผลต่อกำไรและการขาดทุนของบริษัท  ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน  ซึ่งประกอบไปด้วย   1.การมีสินค้าเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคในเวลาที่ตลาดมีความต้องการ  2.ปริมาณที่เพียงพอ  3.ต้นทุนที่เหมาะสม  นอกจากนี้จะเพิ่มเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เพื่อวางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง  วิธีการ Lean ที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Logistics Technology)  เรียนรู้ Case Study จากบริษัทระดับโลกที่ใช้ในการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง  

 

สำหรับ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า และ ดูแลสินค้าคงคลัง (ทั้งระดับปฏิบัติการ-ผู้บริหาร)

วัตถุประสงค์ 

  ทราบถึงความสำคัญของสินค้าคงคลังที่มีต่อธุรกิจ

  ทราบถึงวิธีการจัดการสินค้าคงคลัง

  ทราบถึงวิธีการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับองค์กร

  ทราบถึงการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการทำงาน

  ทราบถึงหลักการของ Lean

  ทราบถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  ทราบถึงการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 

วิทยากร   คุณฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์

วิธีการ            บรรยาย  พูด-คิด-ถาม-คุย  workshop  

เนื้อหาหลักสูตร

 

  ¶ สินค้าคลังคืออะไร

  ¶ ความสำคัญของสินค้าคงคลัง

  ¶ การจัดการสินค้าคงคลัง

  ¶ การวิเคราห์ข้อมูล Data Analytics

  ¶ หลักการของ Lean ในการจัดการสินค้าคงคลัง

  ¶ วิธีการลดต้นทุนของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มกำไรให้กับองค์กร 

  ¶ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

  ¶ การเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

  ¶ Case Study

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37974

 โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

คำค้นประกาศนี้ Tags: สินค้าคงคลัง, คลังสินค้า, warehouse, inventory, ลดต้นทุน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS พิธีการศุลกากร
เน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจแนวคิด หลักการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าใจเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 โลจิสติกส์ 4.0 แนวโน้มเทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การพัฒนาอย่...
1. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล 3. เพื่อให้ทรา...
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (The International Chamber of Commerce : ICC) เป็นผู้กำหนดและปรับปรุง ข้อบังคับ ข้อตกลงกฎ ระเบียบประเพณีปฏิบัติการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกา...
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (Train the Trainers by NEA) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางการค้ากับผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ และกระจายองค์ความรู้ด้า...
เหมาะสำหรับ 1.ผู้ที่จบโลจิสติกส์ที่ต้องการความมั่นใจในการทำงานในสายอาชีพ 2.ผู้ที่ต้องการความรู้ด้านเอกสารเชิงลึก และปฏิบัติได้จริง 3.ผู้ที่กำลังเริ่มทำงาน ติวเพื่อเสริมความรู้คว...
งานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อย หากเกิดความผิดพลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือนักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการ ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต...
การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติก์ ของประเทศไทย