มีค่าใช้จ่าย

การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน

อบรมวันที่ 22 มิถุนายน 2567
จำนวนคนดู 2416 ครั้ง
การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน

           สินค้าคงคลังถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นต้นทุนตัวสำคัญที่จะส่งผลต่อกำไรและการขาดทุนของบริษัท  ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน  ซึ่งประกอบไปด้วย   1.การมีสินค้าเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคในเวลาที่ตลาดมีความต้องการ  2.ปริมาณที่เพียงพอ  3.ต้นทุนที่เหมาะสม  นอกจากนี้จะเพิ่มเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เพื่อวางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง  วิธีการ Lean ที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Logistics Technology)  เรียนรู้ Case Study จากบริษัทระดับโลกที่ใช้ในการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง  

 

สำหรับ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า และ ดูแลสินค้าคงคลัง (ทั้งระดับปฏิบัติการ-ผู้บริหาร)

วัตถุประสงค์ 

  ทราบถึงความสำคัญของสินค้าคงคลังที่มีต่อธุรกิจ

  ทราบถึงวิธีการจัดการสินค้าคงคลัง

  ทราบถึงวิธีการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับองค์กร

  ทราบถึงการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการทำงาน

  ทราบถึงหลักการของ Lean

  ทราบถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  ทราบถึงการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 

วิทยากร   คุณฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์

วิธีการ            บรรยาย  พูด-คิด-ถาม-คุย  workshop  

เนื้อหาหลักสูตร

 

  ¶ สินค้าคลังคืออะไร

  ¶ ความสำคัญของสินค้าคงคลัง

  ¶ การจัดการสินค้าคงคลัง

  ¶ การวิเคราห์ข้อมูล Data Analytics

  ¶ หลักการของ Lean ในการจัดการสินค้าคงคลัง

  ¶ วิธีการลดต้นทุนของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มกำไรให้กับองค์กร 

  ¶ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

  ¶ การเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

  ¶ Case Study

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37974

 โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

คำค้นประกาศนี้ Tags: สินค้าคงคลัง, คลังสินค้า, warehouse, inventory, ลดต้นทุน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรม และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
หลักสูตรนี้ พยายามเน้นสอนวิชาการบริหารสินค้าคงคลัง ในแบบฉบับที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช่บรรยายเพียงทฤษฎี แต่เป็นการบรรยายทฤษฎีก่อนแล้วค่อยแปลงทฤษฎีที่ยาก สรุ...
ปัจจุบันการบริหารจัดการคลังสินค้าได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฎิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งการบริหารจัดการและผู้ที่ปฏิบัติงานจะตัองมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ในขั้นตอนและก...
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
เข้าใจในหลักเกณฑ์สําคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนําเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนําวิธีการให้ ท่านนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ราคาพิเศษสมัคร เพียงท่านละ 4,900.- สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที คุณสมบัติผู้เข้าอบรม เจ้าของกิจการ, ผู้รับผิดชอบโครงการ , ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) , ผู้ประสานงานและทีมงาน ,...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 27 ตัวชี้วัด สามารถคัดเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญนำมาใช้ในองค์กร และสามารถเขียนแผ...
เมื่อธุรกิจเข้าสู่โลก 4.0 จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีกระบวนการที่สอดคล้องและก้าวล้ำ การเปลี่ยนแปลงระบบงานวิถีใหม่ (New Normal) ท่านต้องทำอย่างไร? การอบ...