มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน

อบรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
จำนวนคนดู 168 ครั้ง
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน

         สินค้าคงคลังที่เก็บในคลังมีมากมายทั้ง สินค้าวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก ถ้าบริหารจัดการไม่เป็นระบบจะทำให้กลายเป็นต้นทุนที่สูงและไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น ด้านการรับ การจัดเก็บ การจ่าย การจัดทำ cycle count การตรวจนับสินค้าประจำปี การกำหนดปริมาณการสั่งซื้อ การกำหนดระยะเวลาการสั่งซื้อ การกำหนด Safety stock (EOQ) ดังนั้นการบริการจัดการ เกี่ยวกับคลังสินค้าและสินค้าคงคลังที่เหมาะสม จะช่วยลดต้นทุนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

วัตถุประสงค์  ทราบถึงหลักการและแนวคิดการจัดการคลังสินค้า

  เรียนรู้ต้นทุนสินค้าคงคลัง และแนวทางลดต้นทุน

  การคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ)

  ทราบถึงการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึง ABC

  ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า

เนื้อหาหลักสูตร

     หลักการและแนวทางการจัดการคลังสินค้า

     ประเภทของสินค้าคงคลัง

     ต้นทุนที่เกี่ยวกับสินค้าคงคลังแต่ละประเภท

     การกำหนด Lead time , Request time

     การคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ)

     กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

     รูปแบบและการกำหนดแยกประเภทการจัดเก็บแบบ ABC และแบบต่างๆ

     การจัดเก็บและจัดการ สินค้าขายฝาก สินค้ารับคืน สินค้าเคลม สินค้าขายซาก

     การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภท

     ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ Cycle count และ การตรวจนับประจำปี

     การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37974

 โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

คำค้นประกาศนี้ Tags: สินค้าคงคลัง, คลังสินค้า, warehouse, inventory, ลดต้นทุน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้...
Letter of Credit เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือในการชำระค่าสินค้าของผู้ซื้อ ขณะเดียวกันผู้ขายก็พึงพอใจถ้าได้รับการชำระเงินด้วย L/C ที่ผู้ซื้อเปิดมาให้ เพราะผู้ขายทราบดีว...
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
อบรม หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma) วิทยากรด้านโรงงาน หลักการและเหตุผล Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประ...
การบริหารคลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริษัทฯ การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหามักง่ายโดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ ร...
หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION
จบหลักสูตร พร้อมได้งานทำ ด้านโลจิสติกส์ ไม่มีพื้นฐานก็อบรมได้ หลักสูตรอยู่ภายใต้สมาคมผู้รับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ประสบการณ์ตรงของเด็กวัยรุ่นเงินล้าน ด้วยวัยเพียง 25 ปี จากการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก Online ด้วยทุนเพียง 20,000 บาท กลายเป็นเงินหลายล้าน
หลักสูตร IMDS Training (Basic International Material Data System (IMDS) วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม · เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์...