สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจในโรงเรียน เจาะลึกธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา

อบรมวันที่ 27 มีนาคม 2562
จำนวนคนดู 706 ครั้ง
สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจในโรงเรียน เจาะลึกธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อท่านเข้าร่วมงานนี้

1.สร้างความเข้าใจในการจัดการด้านธุรกิจโรงเรียนอย่างถูกต้อง

2.ให้แนวคิดและการวางแผนการทำธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา

3. ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: โรงเรียนกวดวิชา, ภาษีกับธุรกิจ, สัมมนาฟรี, ผู้ประกอบการธุรกิจในโรงเรียน, เจาะลึก, การจัดการด้านภาษี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สัมมนา Pre-IA (Internal Auditor) เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (หลักสูตรใหม่ 2561)
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงการอ่านงบการเงิน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนผ่านกรณีศึกษาจริง
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
รู้จักและทำความเข้าใจถึงกระบวนการการรับและจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรทั้งกระบวนการ ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเมินและนำพาองค์กรธุรกิจเข้าสู่กระบวนการชำระเงินอิเล็กท...
ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติในไทยมุมมองAECพนักงานต่างชาติกับRegional Operating quarters (ROHs)
8 ประเด็นปัญหาทางบัญชีช่วง Covid - 19 ที่นักบัญชีห้ามพลาด ประเด็นปัญหาผู้เช่าและผู้ให้เช่ากับมาตรการผ่อนปรน กิจการ NPAEs ใช้มาตรการผ่อนปรนได้หรือไม่ ควรถือปฏิบัติอย่างไร
การจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม และความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
เรื่อง “ รู้ทันกฎหมายภาษีอากรและเตรียมพร้อม เพื่อรับการตรวจสอบของกรมสรรพากร ในปี 2559 ”
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร เข้าใจการผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร