มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา รับมืออยู่หมัด จัดการข้อร้องเรียน Customer Complaint Handling) รุ่นที่ 1/2557

อบรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 2290 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา รับมืออยู่หมัด จัดการข้อร้องเรียน Customer Complaint Handling) รุ่นที่ 1/2557

รับมืออยู่หมัด จัดการข้อร้องเรียน

( Customer Complaint Handling) รุ่นที่ 1/2557


      ในการขายสินค้าหรือการให้บริการแก่ลูกค้านั้นลูกค้าทุกคนย่อมคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพตลอดจนได้รับการบริการที่ดีจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ หากพนักงานผู้ให้บริการหรือพนักงานขายสามารถให้บริการได้ดี ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซ้ำและเป็นลูกค้าประจำที่ดีของเราต่อไปหากผู้ให้บริการปฏิบัติการผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ผิดพลาดอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือผิดพลาดจากอารมณ์ลูกค้าก็มักมีเรื่องต่อว่าและร้องเรียน

     ดังนั้นแต่ละองค์กรควรมีวิธีจัดการหรือวิธีการรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจการบริการของเราและเราจะสามารถรักษาลูกค้าเดิม รวมถึงสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ได้ไม่ยาก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
1. การสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ
2. แนวทางในการนำความรู้การจัดการข้อร้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

จัดงาน ณ วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08:30 ถึง 16:00 น.

กำหนดการ
08.30 - 09.00 น. (บรรยายช่วงเช้า) โดยคุณกิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
09.00 - 12.00 น. CustomerFeedback)
                      - กระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า(Complain Handling)
                      - พัฒนาการพูดและเทคนิคการตอบคำถามให้ลูกค้า
                      - การรับข้อมูลจากลูกค้าVoice of Customer (VOC)
                      - การข้อแนะนำจากลูกค้า(Customer Feedback) ในสถานการณ์ที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน
                      - การสร้างความเข้าใจและการยอมรับให้แก่ลูกค้ามืออาชีพ
                      - 4R Model
                      - L E P A A T TModel
                      - EQ รวมถึงการจัดการณ์ทางอารมณ์เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
                      - Wokshop การนำศาสตร์พลังจิตใต้สำนึกNLP มาประยุกต์ใช้ เช่น เทคนิคฝังความคิดที่ดี (Anchoring)การช่วยให้ลูกค้า และผู้ปฏิบัติงาน ขจัดความคิดลบเก่าๆที่ไม่ต้องการให้หมดไปโดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา
12.00 - 13.00 น.(บรรยายช่วงบ่าย) โดยคุณไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์
13.00 - 16.00 น.- ความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียน
                        - การป้องกันมิให้เกิดข้อร้องเรียน
                        - วิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน
                        - เทคนิคการจัดลำดับข้อร้องเรียนข้อใดควรดำเนินการทันที/ตามกระบวนการ
                         - การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเทคนิคHEART
                         - กรณีศึกษาKBank
1. เทคนิคการรับมือกับลูกน้องที่อารมณ์เสีย
2. ประสบการณ์การจัดการข้อร้องเรียนในกรณีต่างๆ
3. กลยุทธ์การสร้างทีม KBank ให้พร้อมต่อการรับมือข้อร้องเรียน


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนาเหมาะสำหรับพนักงานต้องติดต่อลูกค้าด้วยโทรศัพท์,เจ้าหน้าที่การตลาด,ผู้จัดการฝ่ายการตลาด,ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร
(บรรยายช่วงเช้า) วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ดิอิมเพรสชั่นเทรนนิ่ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
- เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ ไทยประกันชีวิต,ธ.กรุงเทพ Bankof China, PTT, MK, ปูนซีเมนต์นครหลวง,ธ.กสิกรไทย และอื่นๆกว่า 100 องค์กร
- ผู้จัดการด้านการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์AmwayThailand
- ผู้จัดการศูนย์เทเลเซลล์ ไทยประกันชีวิต

(บรรยายช่วงบ่าย) คุณไกรฤกษ์ไมตรีวงษ์
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
- สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายการบริการธนาคารกสิกรไทย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
- ผู้บริหารงาน Contact Center (KBank)

 

สถานที่จัดงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค


ราคาค่าลงทะเบียน 4,700 บาท


สอบถามรายละเอียด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:IMPRESSION Training
ชื่อผู้ติดต่อ:chien
อีเมล์: chien@impressionconsult.com
เบอร์โทรศัพท์ :029217921

คำค้นประกาศนี้ Tags: รับมืออยู่หมัด จัดการข้อร้องเรียน, คุณไกรฤกษ์ไมตรีวงษ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน (หรือเลือก อบรมเป็นแบบ Online ได้ )
การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ( Vision )และพันธกิจ ( Mission ) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology)" รุ่นที่ 22 วันที่ 70 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดการ หลักการ วิธีการ การวางแผนและควบคุมการผลิต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
การพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ควรดำเนินการและนำไปปรับใช้ให้เข...
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจ...
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างก็มีความคาดเคลื่อนได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการระบุพิกัดเพื่อลดความคลาดเคลื่อน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และนำมาประยุกต์ใช้ให้บรรลุผลตามนโยบายที่ประกาศไว้
เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015