มีค่าใช้จ่าย

"hot" International Material Data System : IMDS (25-26 เม.ย. 62)

อบรมวันที่ 25 เมษายน 2562
จำนวนคนดู 72 ครั้ง

วันที่ 1 BASIC IMDS

- ความหมายของและข้อกำหนด SOC, ROHS, ELV, WEEE, 76/769/EEC, PFOS / PFOA, REACH / SVHC, IMDS

- บทบาทหน้าที่ของแต่ละแผนก

- หน่วยงานตรวจและทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

- ข้อกำหนดและกฎระเบียบของประเทศ NORWAY

- ข้อกำหนดและกฎระเบียบของ REACH/SVHC

- ข้อกำหนดและกฎระเบียบการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

- ขั้นตอนการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

1. HISTORY AND BACKGROUND OF THE IMDS

• REGISTRATION OF A COMPANY IN THE IMDS

• THE EUROPEAN END-OF LIFE VEHICLES DIRECTIVE (ELV)

• THE RESTRICTION OF SUBSTANCE CONTROL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY.

• DATA FLOW FROM SENDERS TO RECIPIENTS AND DATA VISIBILITY

• IMDS-GUIDELINES AT A GLANCE

2. THE IMDS SYSTEM & DEFINITIONS

• SYSTEM ACCESS AND ADMINISTRATION

• BASIC & COMPLETE SYSTEM FUNCTIONALITY

• SECURITY CONCEPT AND CONFIDENTIALITY

• MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES

• BASIC SUBSTANCES LIST, GADSL AND SVHC IN THE IMDS

• PROCESS CHEMICALS IN IMDS

• FLAT-BILLS-OF-MATERIAL (FBOM)

• COMPONENTS, SUB-COMPONENTS, MATERIALS, BASIC SUBSTANCES

• MODULES, PRODUCT TREE STRUCTURES, NODES

3. MATERIAL DATA SHEET ( MDS ) & EXERCISE

• MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES

• MDS / MODULE INGREDIENT TREE STRUCTURE

• CREATING, MODIFYING, AND SUBMITTING A MDS

• CUSTOMER DATA QUALITY STANDARDS

• PROPRIETARY INFORMATION HANDING

• CREATION OF TREE STRUCTURES

• CREATION AND INTEGRATION OF OWN DATA

• CHECK AND INTEGRATION OF RECEIVED SUPPLIER DATA

• CHECK AND INTEGRATION OF PUBLISHED DATA

• USAGE OF JOKERS

• INTERNAL CHECK ROUTINES

• MATERIAL SUBSTANCE CHECK

4. PROCESS & OTHER FUNCTIONS ( EXERCISE )

• APPLICATION ID CODES, RECYCLATE DATA, AND PARTS MARKING

• SENT / RECEIVED FUNCTIONS

• ACCEPTING / REJECTING A MDS

• COPY AND NEW VERSION FUNCTIONS

• CREATE COPY ( COPY ), CREATE MODULE

• MDB-ACTIONS (INTERNAL RELEASE, SEND, PUBLISH, PROPOSE, FOR-WARD )

5. IMDS MANAGEMENT & STRATEGY

• SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• INTERNAL ORGANIZATION AND DATA MANAGEMENT

• APPROACH TO IMPLEMENTATION

• DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

• THE FUTURE OF IMDS

 

วันที่ 2 ADVANCE IMDS

1. IMDS ADMINISTRATION & IMPLEMENTING IMDS IN ORGANIZATION

• CLIENT MANAGER ADMINISTRATION FUNCTIONS

• NEW USER SETUP ( IMDS TEAM - ROLES AND RESPONSIBILITIES ), PASSWORD RESET, EDITING

• SCOPING YOUR IMDS WORKLOAD AND CALCULATING NECESSARY RESOURCE

• THE ROLE OF IT SOLUTIONS IN IMDS

• SETTING YOUR IMDS ACCOUNT - WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL

UNITS ?

• FUNCTION OF A CLIENT MANAGER AND CONTACT PERSON

• SETTING YOUR IMDS ACCOUNT - WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL

UNITS ?

2. MANAGEMENT OF DATA RECEIVED BY SUPPLIERS

• ESTABLISHING DATA QUALITY STANDARDS

• REVIEW / ANALYSIS OF DATA INFLOWING

• IDENTIFICATION OF PROBLEMATIC DATA

• SUPPLIER COMMUNICATION

• DATA TRACKING METHODS

• ESTABLISHING TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEMS FOR YOUR SUPPLIERS

• IMDS CHECK FUNCTION

• HOW TO HANDLE SUPPLIERS WHO CANNOT / WILL NOT PROVIDE IMDS DATA

• PROCESSING SUPPLIERS SUBMISSIONS - SETTING DATA QUALITY STANDARD AND

ACCEPTING AND REJECTING SUPPLIER MDSS

3. ADVANCE DATA ENTRY FUNCTIONS

• TIME - SAVING TECHNIQUES

• INTERNAL DATA LIBRARIES

• MDS REQUEST FUNCTIONALITY

• NEEDS FOR NEW SUBMISSIONS

• ANALYZING DATA FOR REACH SVHCS

• USING THE MDS REQUEST FUNCTION IN IMDS

4. MATERIAL AND RESTRICTED SUBSTANCE ISSUE

• GLOBAL AUTOMOTIVE DECLARABLE SUBSTANCE LIST ( GADSL ) LIST

OF RESTRICTED SUBSTANCES AND DECLARABLE SUBSTANCE

• OEM IMDS REQUIREMENT AND ACCEPTANCE CRITERIA

• IMDS DATA RECOMMENDATIONS

• ELV ANNEX II EXEMPTIONS

• REPORTING A PRINTED CIRCUIT BOARD IN IMDS ( USING GENERIC PUBLISHED PART DATA FROM THE IMDS

STEERING COMMITTEE )

• ELV ANNEX II EXEMPTIONS

5. IMDS MANAGEMENT ISSUE

• IMPLEMENTING IMDS

• INTEGRATING IMDS INTO QUALITY PROGRAMS

• ESTABLISHING INTERNAL AND SUPPLIERS DATA QUALITY STANDARDS

• DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

• COMPLETING YOUR ASSEMBLY AND SUBMITTING TO YOUR CUSTOMER USING THE ANALYSIS FUNCTION TO CHECK OVERALL SVHC CONTENT

• SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 

 

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

  • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
  • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
  • หัวหน้าทีมวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  • หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

หลักสูตรลิขสิทธิ์ราคาท่านละ 15,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 13,000/วัน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

คำค้นประกาศนี้ Tags: http://www.tesstraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล 3. เพื่อให้ทรา...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 27 ตัวชี้วัด
สัมนาฟรี รับจำนวนจำกัด การนำเข้า-ส่งออกของไทยในปัจจุบัน การเติบโตและทิศทางของโลจิสติกส์ไทย
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้สามารถยกระดับระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ
ยืนยันหลักสูตร การบริหาร แก้ไขปัญหาหน้างานด้วยเทคนิค 5G (23 เม.ย. 62) อาจารย์ณรงค์
ไม่ใช่แค่รู้จักตัวย่อ และความหมายจากคาเต็มเท่านั้น แต่เรามุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศสามารถนาข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายสินค้าของ ICC นี้...
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
มีการอธิบายเอาไว้ในหลักสูตร นอกจากนั้นยังสามารถผสานให้ธุรกิจสินค้าเติบโตได้ภายในประเทศอีกด้วย การทำสินค้าให้เติบโตในตลาดการค้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจและวิเคราะห์ตำแห...