มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 19 ก.ค.62

อบรมวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
จำนวนคนดู 25 ครั้ง
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 19 ก.ค.62

หัวข้อการฝึกอบรม (พร้อมภาพและวิดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร)

Eคลังสินค้า…เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

ทำไมต้องมีคลังสินค้า

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า

ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

Eขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต๊อกสินค้าแบบมืออาชีพ

สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก

ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อก

เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสต็อก

– (ABC Analysis / Pareto’s 80/20 Rule)

Eการวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง

การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้าและการจัดการกับกองเก็บ

+ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า

+ข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า

+หลักการUse of Cube

+การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล

+วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)

+ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า (การรับ,การจัดเก็บ,การเลือกหยิบ,การเติมเต็มสินค้า &การจ่าย)

+หลักการLength of Flow

หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

+ Live Storage Systems, Very Narrow Aisle

หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

จ่ายแบบUPDATE REALTIMEเพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อกสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

– The Development in WMS (Warehouse Management System)

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 16การติดตั้งระบบเก็บข้อมูลจราจร (Traffic Data) ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. ...
เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไป
ผู้ประกอบการเริ่มหันมามองกันมากขึ้นก็คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค สมัยใหม่ในยุคดิจิตอล
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกประเทศจีน
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
เรียนรู้…แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อบันทึกการประชุมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับวุฒิบัตรจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม 1 ท่าน สมัครได้ 1 หลักสูตร
รู้เกี่ยวกับ หลักการและเหตุผลของการล้างพิษตับสาเหตุการเกิดและอาการของโรคตับในศาสตร์การแพทย์แผนจีน