มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT

อบรมวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
จำนวนคนดู 103 ครั้ง
หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT

สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้จัดการขนส่ง (Logistics)
ผู้ดำเนินพิธีกรรมสินค้าจากศุลกากร (Shipping)

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทขนส่งทางเรือ ทางอากาศ

สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 0900-1630

ราคาค่าฝึกอบรม 3,600 บาทต่อท่าน (ไม่รวม Vat)
พิเศษในครั้งนี้ สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
(ชำระเงินล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนฝึกอบรม)
โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

☎️: ติดต่อ
คุณฤทัยพัชร์ ใจชอบ
โทร: 095-882-4173, 084-021-9403
mail: supaporn@qmlcorp.com
QML CORPORATION CO., LTD

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ีกฎหมายแรงงานใหม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างไว้หลายประการ เรียนรู้ภาคปฏิบัติจริ กับ หลักสูตร up to date กฎหมายแรงงานใหม่
หลักสูตร OKRS & PERFORMANCE MANAGEMENT หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION)
แนวความคิดการปรับปรุงงานโดยใช้ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการผลิต แต่นอกสายการผลิตก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ เช่นงานด้านลอจิสติกส์ โรงพยาบา...
สิ่งหนึ่งที่นักบริหารยุคปัจจุบันควรมี คือการมีวิธีคิดแบบ Strategist เพื่อนำไปใช้ในวางแผนและตัดสินใจให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรในภาพรวม ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอ...
หลักสูตรนี่เรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิคราะห์ สร้างแผนกลยุทธ์ จนถึงการสร้างแนวทางปฏิบัติ
กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใครๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
รู้จักวิเคราะห์มุมมองประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์
การพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน Course Outline ส่งข้อมูลอัพเดทให้ผ่านอีเมลล์
การที่รัฐบาลกำหนดนโยบาย Digital Economy หรือที่เรียกกันว่า เศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปอีกก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแ...