มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรการฝึกอบรม Basic project management

อบรมวันที่ 29 ตุลาคม 2562
จำนวนคนดู 75 ครั้ง
หลักสูตรการฝึกอบรม Basic project management

หลักสูตรการฝึกอบรม Basic project management

(การบริหารการจัดการโครงการ) ตามหลักสูตร PMI ????????????

เนื้อหาการอบรม เรียนรู้การบริหารการจัดการโครงการตั้งแต่การทำ

project charter, planning, cost estimation จนกระทั้ง Closing project

????: สำหรับภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้าง (construction)

งาน Mega project และ joint venture

????: สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)

????: วันที่ 29 ตุลาคม และ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 0900-1630

????: ราคาค่าฝึกอบรม 4,500 บาทต่อท่าน (ไม่รวม Vat)

????????พิเศษในครั้งนี้ สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน????????
(ชำระเงินล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนฝึกอบรม)
โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

☎️: ติดต่อ
คุณฤทัยพัชร์ ใจชอบ
โทร: 095-882-4173, 084-021-9403
mail: supaporn@qmlcorp.com
QML CORPORATION CO., LTD

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความเป็นผู้นำของผู้เข้าอบรมรอบด้านในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
การบริหารในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก องค์กรที่มีทรัพยากรบุคคล ที่มีศักยภาพ ย่อมเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนั...
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร พนักงานในองค์กร หรือผู้ที่สนใจศึกษาศาสตร์ของการวางแผนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการผลิตแก่หัวหน้างาน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำหลักการที่ได้อบรมไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไข กระบวนการผลิต...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
หลักสูตร OKRS & PERFORMANCE MANAGEMENT หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION)