มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 6 พ.ย.62

อบรมวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
จำนวนคนดู 1163 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 6 พ.ย.62

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารการผลิต
 2. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารการผลิตของหัวหน้างานอย่างรอบด้าน
 3. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารการผลิต และนำไปประยุกต์ใช้
 4. มีความรู้และความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการอบรม

 1. การบริหารการผลิต คืออะไร?
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต
 • การวางแผนและควบคุมการผลิต
 • ปัจจัยการผลิต และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 1. รู้จักกระบวนการผลิตของเราดีแล้วหรือยัง?
 • แนวคิดการจัดการกระบวนการผลิต
 • SIPOC Model
 1. การเพิ่มผลผลิตทำอย่างไร?
 • ทำไม? ต้องเพิ่มผลผลิต
 • แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
 • องค์ประกอบในการเพิ่มผลิต
 1. คุณภาพต้องมาก่อน
 • สาเหตุของปัญหา และแนวคิดการจัดการปัญหา
 • เครื่องมือคุณภาพ
 • การแก้ไขปัญหา
 • การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ
 1. กิจกรรมที่ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง?
 • รู้จักโครงสร้างต้นทุน
 • แนวคิดการลดต้นทุน / เพิ่มกำไร

-รู้จัก 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

– รู้จัก ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

– รู้จัก การลดของเสียเป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Poka-Yoke

– รู้จัก การบริหารด้วยสายตา Visual Control

– รู้จัก การแก้ไขปัญหาในหน่วยงานด้วย กิจกรรม QCC

– รู้จัก การบริหารการซ่อมบำรุงที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 1. Workshop การแก้ไขปัญหาของเสียในการผลิต
 2. สรุป / ถาม-ตอบ
สอบถามเพิ่มเติมที่นี่ 0988209929 คุณกุ้ง
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคจากวิทยากรไปจัดทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) และประยุกต์ใช้งานในองค์กรอย่างเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคนสร้างงาน และสร้างความยั่งยืน
ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร "การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL" วันที่ 3-5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพที่ถูกต้อง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้
ทางบริษัทต้องการสรรหาซัพพลายเออร์(ผู้ขาย) เพื่อเพิ่มการต่อรองในการซื้อวัตถุดิบ, ลดความเสี่ยงการขาดวัตถุดิบในการผลิต, วัสดุอื่นๆที่สนับสนุนการผลิต และที่สำคัญที่สุดคือ การลดทุนกา...
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ผู้เข้าอบรม และผู้บริหารที่รู้สึกว่าต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการมีเวลามากขึ้นในการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ท...
การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั้นสามารถหาได้จากการอ่าน แต่การลงมือปฏิบัติจริง บางครั้งคนที่ทำงาน...
เข้าใจการค้าระหว่างประเทศ และเริ่มต้นธุรกิจด้วยการผสาน Marketing 4.0 เพื่อสร้างธุรกิจ Start Up ได้อย่างแท้จริง
เรียนรู้เทคนิด และเครื่องมือต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยในระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพที่ถูกต้อง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้อย่างถูกต้อง