มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 6 พ.ย.62

อบรมวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
จำนวนคนดู 102 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 6 พ.ย.62

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารการผลิต
 2. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารการผลิตของหัวหน้างานอย่างรอบด้าน
 3. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารการผลิต และนำไปประยุกต์ใช้
 4. มีความรู้และความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการอบรม

 1. การบริหารการผลิต คืออะไร?
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต
 • การวางแผนและควบคุมการผลิต
 • ปัจจัยการผลิต และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 1. รู้จักกระบวนการผลิตของเราดีแล้วหรือยัง?
 • แนวคิดการจัดการกระบวนการผลิต
 • SIPOC Model
 1. การเพิ่มผลผลิตทำอย่างไร?
 • ทำไม? ต้องเพิ่มผลผลิต
 • แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
 • องค์ประกอบในการเพิ่มผลิต
 1. คุณภาพต้องมาก่อน
 • สาเหตุของปัญหา และแนวคิดการจัดการปัญหา
 • เครื่องมือคุณภาพ
 • การแก้ไขปัญหา
 • การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ
 1. กิจกรรมที่ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง?
 • รู้จักโครงสร้างต้นทุน
 • แนวคิดการลดต้นทุน / เพิ่มกำไร

-รู้จัก 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

– รู้จัก ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

– รู้จัก การลดของเสียเป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Poka-Yoke

– รู้จัก การบริหารด้วยสายตา Visual Control

– รู้จัก การแก้ไขปัญหาในหน่วยงานด้วย กิจกรรม QCC

– รู้จัก การบริหารการซ่อมบำรุงที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 1. Workshop การแก้ไขปัญหาของเสียในการผลิต
 2. สรุป / ถาม-ตอบ
สอบถามเพิ่มเติมที่นี่ 0988209929 คุณกุ้ง
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้จะช่วยท่าน จัดการประชุมได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลาน้อย และได้ผลมากที่สุด!
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้เข้าอบรมในเทคนิคและวิธี การประชุมในธุรกิจที่มีประสิทธิผล เกิดผลดีต่อองค์กร
เชิญเข้าอบรมหลักสูตร หม้อต้มน้ํามันร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ และแอร์พรฮีีตเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Hot oil Economizer Air-preheater) รุ่นที่ 0007 วันที...
ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหาร ผู้จัดการแผนกจัดซื้อขององค์กรที่ทำธุรกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร และผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหาร และอยากทราบว่าควรเริ่มต้นอย่างไร
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับสูงได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการ...
เนื้อหาแน่น ห้ามพลาดเลยค่ะ..^__^ ความสำคัญของงานคัดสรรบุคลากร การสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เครืองมือและทัศนคติ
หลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลี่ยนที่สมบูรณ์แบบที่สุด หาเรียนได้ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น !!
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารทีมงานขายเพื่อเพิ่มความสามรถในการทำกำไร" รุ่นที่ 1
เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ใช้หม้อต้มไอน้ําเป็นอุปกรณ์ในการผลิตพลังงานความ ร้อนและส่งผ่านพลังงานความร้อนโดยใช้ไอน้ําไปยังอุปกรณ์รับความร้อน...