มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 6 พ.ย.62

อบรมวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 6 พ.ย.62

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารการผลิต
 2. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารการผลิตของหัวหน้างานอย่างรอบด้าน
 3. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารการผลิต และนำไปประยุกต์ใช้
 4. มีความรู้และความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการอบรม

 1. การบริหารการผลิต คืออะไร?
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต
 • การวางแผนและควบคุมการผลิต
 • ปัจจัยการผลิต และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 1. รู้จักกระบวนการผลิตของเราดีแล้วหรือยัง?
 • แนวคิดการจัดการกระบวนการผลิต
 • SIPOC Model
 1. การเพิ่มผลผลิตทำอย่างไร?
 • ทำไม? ต้องเพิ่มผลผลิต
 • แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
 • องค์ประกอบในการเพิ่มผลิต
 1. คุณภาพต้องมาก่อน
 • สาเหตุของปัญหา และแนวคิดการจัดการปัญหา
 • เครื่องมือคุณภาพ
 • การแก้ไขปัญหา
 • การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ
 1. กิจกรรมที่ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง?
 • รู้จักโครงสร้างต้นทุน
 • แนวคิดการลดต้นทุน / เพิ่มกำไร

-รู้จัก 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

– รู้จัก ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

– รู้จัก การลดของเสียเป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Poka-Yoke

– รู้จัก การบริหารด้วยสายตา Visual Control

– รู้จัก การแก้ไขปัญหาในหน่วยงานด้วย กิจกรรม QCC

– รู้จัก การบริหารการซ่อมบำรุงที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 1. Workshop การแก้ไขปัญหาของเสียในการผลิต
 2. สรุป / ถาม-ตอบ
สอบถามเพิ่มเติมที่นี่ 0988209929 คุณกุ้ง
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง" รุ่นที่ 4
พันล้านสร้างได้ในชาตินี้ เมื่อเศรษฐีตัวจริงมาเผยเคล็ดลับ สัมมนาพิเศษ สัมมนาเดียว เกี่ยวกับความลับ ทางการเงิน!
การพัฒนาการเรียนการสอนด้านดิจิตอลออดิโอทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติยังมีน้อยจึงได้ออกแบบชุดพัฒนาการเรียนรู้ดิจิตอลออดิโอที่ สามารถเรียนรู้แล้วสามารถนําไปออกแบบและพัฒนาเป็นอุปกรณ์ที่ใช...
ทำอย่างไร จึงจะ จัด ฮวงจุ้ย ให้ได้ผลแต่ละคนแต่ละธุรกิจยอมเหตุที่ต่างกันไป วัน เวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่แปลผัน // ฮวงจุ้ยดี + ดวงดี = รุ่งโรจน์ // ฮวงจุ้ยดี + ดวงตก = ค้ำพยุ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "5 ส และการควบคุมด้วยสายตา (5 S and Visual Control)" รุ่นที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้บริษัทใดที่ทำให้เครื่องจักรมีการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากกว่าคู่แข่ง และยังเป็นแนวทางในก...
คนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มาสร้างเครื่องรับส่งวิทยุกัน (Let’s build a radio receiver and transmitter)”
เพื่อนำข้อปัญหาของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของ สมอ.ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น