มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163)

อบรมวันที่ 10 มกราคม 2563
จำนวนคนดู 137 ครั้ง
หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163)

หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163)

รุ่นที่ 26, วันศุกร์ที่ 10 - เสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08:30 - 17:00 น.


รายละเอียดหัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา


 • สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน

 • ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด

 • การดีไซน์การใช้ประโยชน์พื้นที่ของอะพาร์ตเมนต์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ประสบการณ์ในการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์: ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

 • การศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนในธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: สภาพทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ทางการตลาด ทางการเงิน และอัตราผลตอบแทน

 • เทคนิควิธีการเสียภาษีอะพาร์ตเมนต์ให้มีประสิทธิภาพ

 • สินเชื่อเพื่อการลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: ปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อ การกำหนดวงเงินสินเชื่อ นโยบายและหลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ

 • ร่างสัญญาเช่าควบคุม และ เทคนิคการทำสัญญาเช่า: สาระสำคัญประกาศควบคุมสัญญา ร่างสัญญาที่มีผลกระทบน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย


พิเศษ !!! ดูงานการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์  1 วันเต็ม

กำหนดการดูงาน 

 • 08:30ออกเดินทางจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 

 • 10:00เยี่ยมชมการบริหารจัดการและการวางระบบอะพาร์ตเมนต์: โครงการ 1

 • 12:00พักรับประทานอาหารกลางวัน

 • 13:00ออกเดินทางเพื่อเยี่ยมชมโครงการถัดไป

 • 13:45เยี่ยมชมการบริหารจัดการและการวางระบบอะพาร์ตเมนต์: โครงการ 2

 • 15:45สรุปและปิดการอบรม เดินทางกลับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 • 17:00 ถึงโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยสวัสดิภาพ


[Tag] :วิเคราะห์การลงทุน , อะพาร์ตเมนต์ , ดูงานอะพาร์ตเมนต์ , บริหารอะพาร์ตเมนต์ , ทำอะพาร์ตเมนต์ , ภาษีอะพาร์ตเมนต์ , ธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ , เสือนอนกิน , อสังหาริมทรัพย์ , อสังหาฯ

 
คำค้นประกาศนี้ Tags: อสังหาฯ, อสังหาริมทรัพย์, เสือนอนกิน, ดูงานอะพาร์ตเมนต์, วิเคราะห์การลงทุน, บริหารอะพาร์ตเมนต์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รายละเอียดหัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
ความรู้และทักษะในการสะกดจิตย้อนอดีตชาติ เพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจ ขอประชาสัมพันธ์ คอร์สสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัด(Past Life Regression Therapy) รุ่นที่ 17 ศูนย์อนัมคาราฯ เพื่อฝ...
หลักสูตรนี้จะทําให้ท่านเข้าใจเหตุผลของคนเจ้าปัญหาหรือคนประเภท เหลือทน และรวบรวมแนวทางในการรับมืออย่างเหมาะสม
เพื่อค้นหาตำแหน่งที่แตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งในประเทศอาเซียน
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามาร...
เปลี่ยนความกลัว เพิ่มความกล้า สร้างความเก่ง ศิลปะการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ
สัมมนานี้จะทำให้คุณได้รู้จักเครื่องมือในการทำความเข้าใจกรอบความคิดที่ปรับตัวได้โดยใช้ เครื่องมือ Immunity to Change จาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)
เปิดโอกาสให้เลขานุการที่มาจากต่างหน่วยงาน ได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ให้นายรู้สึกว่าเป็นมือขวามืออาชีพ