มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การทํางานภายใต้สภาวะกดดันรอบด้านให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

อบรมวันที่ 23 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 3308 ครั้ง
หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การทํางานภายใต้สภาวะกดดันรอบด้านให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

กลยุทธ์การทํางานภายใต้สภาวะกดดันรอบด้านให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข


    ปัจจุบันนั้นสาเหตุ ของความเครียดมากจากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีผลทําให้การดําเนินชีวิตประจําวันนั้นเกิดความเครียด ตามมาซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานส่วนงานราชการส่วนงานส่วนงานเอกชน พบได้ว่ามี
ความกดดันภายใต้การทํางานทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ ว่ามีความกดดันมากน้อยเพียงใด เราควรจะแสวงหาทางเลือกในการช่วยให้ผ่านพ้นภาวะกดดัน ภาวะกดดันดูเหมือนจะทําให้เกิดผลไม่ดี แต่ที่แท้จริง ภาวะกดดันจะส่งผลกระทบทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี เพราะการเลือกใช้ภาวะกดดันให้ถูกวิธีและถูกจังหวะเวลาจะให้ผลดีมากกว่าผลไม่ดี และบางคนก็ทํางานได้ดีที่สุดภายใต้ภาวะกดดันทั้งนี้เราอาจแยกพิจารณาผลดีและผลไม่ดีที่เกิดจากภาวะกดดัน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ร่วมสัมมนาเปลี่ยนภาวะกดดันหรือวิกฤตให้เป็นโอกาสทําให้สิ่งดีๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใช้แรงกดดันให้เป็นพลังผลักดันให้งานสําเร็จ

ประโยชน์ีที่จะได้รับ
- มีพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นในการทำงานอย่างเหนือความคาดหมาย
- สามารถพิชิตปัญหา ผ่านสถานการณ์ แรงกดดันและวิกฤตต่างๆ่ ไปได้ด้วยดี
- ได้หลักวิธีการในการปรับปรุงมุมมองในการดำเนินชีวิตอันทรงคุณค่า
- ได้แนวคิดทัศนคติด้านบวกในการทํางาน สร้างศักยภาพในทุก ๆ ด้านของชีวิต

วันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 -16.00 น

หัวข้อการบรรยาย
- งานกับความกดดันและปัญหาต่าง ๆ
- สาเหตุของความกดดัน
- ภายใน (ตัวเรา หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน การบังคับบัญชา )
- ภายนอก (สภาพสังคม การเมือง ลูกค้า การแข่งขัน )
- ส่วนตัว (การเงิน ทํางานไม่ได้ตามเป้าหมาย ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เจ้าทุกข์โดยนิสัย โรคภัย ค่านิยม เจ็บป่วย)
- ข้อดีของภาวะกดดัน
- ผลของความกดดันจนทำงานไม่ได้ดีเท่าที่ควร
- ภูมิคุ้มกันสร้างอุปนิสัยทนสภาวะกดดัน
- แก้จุดอ่อนสภาวะกดดัน
- เสริมจุดแข็งภาวะกดดัน
- เทคนิคระบายความกดดัน
- การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ภายใต้สภาวะกดดัน
- กลยุทธ์คลายเครียดจากการทํางาน

หลักสูตรเหมาะสำหรับ พนักงานทุกระดับหัวหน้างาน และผู้จัดการรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวกและแรงจูงใจเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานภายใต้สภาวการณ์กดดัน
ปัจจุบันให้ประสบความสําเร็จ

วิทยากร โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด.

สถานที่ ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่่่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน )

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 4,800 บาท (ราคานี้ย้งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สอบถามรายละเอียด
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
http://www.bostonnetwork.com
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
E-mail: seminar@bostonnetwork.com
Mobile: 086-337-8266
Fax: 02-949-0991

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การทํางานภายใต้สภาวะกดดันรอบด้านให้ประสบควา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อค้นหาตำแหน่งที่แตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งในประเทศอาเซียน
หัวใจบริการ สร้างได้ด้วยเคล็ดลับที่ทำได้ไม่ยาก สำหรับพนักงานทุกคน, เจ้าของธุรกิจ, Key Man ที่ต้องการรวยเพิ่ม
บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ
เข้าใจถึงวิวัฒนาการในสายอาชีพและบทบาทงานฝึกอบรม(Training) สู่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับได้รับความรู้เทคนิค และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
สามารถนำมาทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลากรให้เหมาะสมกับจำนวนที่แท้จริง
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา เข้าใจถึงบทบาทที่ควรจะเป็น และปรับปรุงตนเองให้อยู่ในจุดที่สมดุล สามารถเป็นผู้นำเพื่อนำพาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ
ที่สุดของปี ด้วยหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ หลายท่านถามหา มาแล้วค่ะ ! พัฒนาบุคลิกภาพในแบบผู้นำ สร้างความประทับใจทุกสถานการณ์
ทั้งนี้คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็น ต้องมีความเข้าใจถึงปัญหาของเด็กได้อย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้จัดการศึกษาที่ เหมาะสมกับเด็กต่อไป