หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในยุคปัจจุบันการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผน และการปรับปรุงพัฒนางานที่ทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้งานที่ทำเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และทำงานได้อย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็น...
OKMD ขอเชิญน้องๆ วัย 9-12 ปี มาร่วมติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียนกับ 2 แคมป์
เข้าใจในหลักการและกระบวนการ การให้คําปรึกษา เพื่อนําไปในการบริหารงานและให้กําลังใจลูกน้อง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Oracle" รุ่นที่ 2
สร้างความเข้าใจในบทบาทของการเป็นโค้ชให้กับผู้จัดการ
พื้นที่ไม่เกิน 150 ตรม. 2,500 บาท - พื้นที่ 151 ตรม. ขึ้นไปคิดเพิ่ม ตรม. ละ 10 บาท
เรียนรู้ เข้าใจและสามารถจัดทำเครื่องมือรายงานผล (HR Report) ที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ
ปัญหาเครื่องจักร! ปัญหาระบบ! ไม่ใช่เรื่องใหญ่ จัดการอย่างไร?? มาหาคำตอบได้ในด้วยหลักสูตร
เรียนรู้ประวัติและสายพันธุ์ของกาแฟ ประเภทและรสชาติของกาแฟแต่ละชนิด