มีค่าใช้จ่าย

พัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการจัดการสู่การเป็นผู้บริหารมือหนึ่ง

อบรมวันที่ 17 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 1702 ครั้ง
พัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการจัดการสู่การเป็นผู้บริหารมือหนึ่ง

พัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการจัดการสู่การเป็นผู้บริหารมือหนึ่ง

  

       ถ้าคุณอยากก้าวขึ้นเป็นผู้นําระดับมืออาชีพที่เก่งทํางาน เก่งประสานลูกน้อง พลาดไม่ได้กับหลักสูตรที่จะทําให้คุณค้นพบสไตล์ผู้นำที่เหมาะสมกับตัวคุณและเหมาะสมกับสถานการณ์ ก้าวไปสู่สุดยอดการเป็นผู้นำอย่างมั่นใจในสไตล์ของตัวคุณเอง เพื่อนําไปใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 -16.00 น

ประโยชน์ที่จะได้้รับ:
- แนวคิดการบริหารงานแนวใหม่เพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
- หลักการในการพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่รักของลูกน้อง
- วิธีการสร้างพลังกระตุ้นทีมงานเพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จของตัวคุณและองค์กร
- ช่วยเสริมสร้างความรู้และศักยภาพความเป็นผู้นำที่รู้ทั้งทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

หัวข้อการบรรยาย
- การเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์เพื่อการบริหารงานแบบใหม่
- ผู้นำคือผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
- วิสัยทัศน์์และการพัฒนาวิสัยทัศน์
- การวิเคราะห์และพัฒนาลูกน้องเป็นรายบุคคล (AR Model)
- เทคนิคการมอบหมายงานเพื่อการบังคับบัญชาสำหรับลูกน้องแต่ละประเภท่
- เครื่องมือที่ผู้บริหารใช้ในการกระตุ้นลูกน้อง
- เทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
- การฝึกทําแผนปฏิบตัิการ (Workshop & Action Plan for Analyzing)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสงสูด

วิทยากร โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด.

สถานที่ ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่่่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน )

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 4,800 บาท (ราคานี้ย้งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สอบถามรายละเอียด
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
http://www.bostonnetwork.com
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
E-mail: seminar@bostonnetwork.com
Mobile: 086-337-8266
Fax: 02-949-0991

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการจัดการสู่การเป็นผู้บริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การทำงานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม...
เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม : 1. เพื่อทำความเข้าใจประเด็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่และการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพ...
การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้อ...
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าใ...
คุณอยากให้คนรู้จักธุรกิจของคุณบนโลก Online ไหม คนเสริ์ชหาธุรกิจของคุณ แต่ไม่เจอหน้า Google ใช่รึไม่ รู้ไหมว่าทำออนไลน์ให้สำเร็จ ต้องมีโซเชียลมีเดียให้ครบทุกช่องทาง คุณเป็นอีก 1 ...
หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม่ และใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี และเหมาะกับผู้บริหารงานจัดซื้อที่มิได้ไต่เต้ามาจากงานจัดซื้อระดับล่าง และเหมาะกับผู้ที่ทำงานจัดซื...
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน,ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง,ทักษะด้านการบริหารทีม,ทั...
กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรสู่ความคล่องตัว หลังเกิดวิกฤต แนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารงานและการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ชี้ชัดถึงข้อพึงระวังของการปรับเปลี่ยน เ...
เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์ของลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพัน เข้าใจถึงกลยุทธ์การบริหาร Customer Experience รวมทั้งการสื่อสารแบรนด์แบบบูรณาการด้วย...