มีค่าใช้จ่าย

ยืนยัน หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 22 ก.ค.63

อบรมวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
จำนวนคนดู 654 ครั้ง
ยืนยัน หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 22 ก.ค.63
หัวข้อเนื้อหา                    
เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ                    
·      ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ                    
·      การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ                    
·      ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ                    
·      Workshop บริการที่ดีแตกต่างอย่างไรกับบริการที่มีความใส่ใจ                    
กฏการบริการด้วยใจ                    
·      ทำไมต้องมีจิตบริการที่เข้าถึงลูกค้า ถึงจะบริการได้ดี                    
·      ทดสอบจิตบริการขั้นต้น                    
·      วิธีการสร้างจิตบริการให้เข้าถึงลูกค้า                    
·      เทคนิคการยกระดับในการบริการ                    
·      workshop การบริการลูกค้าด้วยจิตบริการ                    
Beyond Customer Service (BCS)                    
·      Service mind ไปสู่ Service Acting                    

·      การคาดการณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจ

สำรองที่นั่งโทร 0988209929 คุณกุ้ง

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้เข้าอบรมเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อมูล ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคล
เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของคณะจิตวิทยาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน
อบรมมัคคุเทศก์ ทั่วไป(ต่างประเทศ) ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อบรมระยะสั้น3เดือน รับวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่”
เพื่อทราบเกี่ยวกับการให้นมแม่กับเด็กที่ป่วยไข้
ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดห...