มีค่าใช้จ่าย

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 27 ส.ค.63

อบรมวันที่ 27 สิงหาคม 2563
จำนวนคนดู 1093 ครั้ง
เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 27 ส.ค.63

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel

+  ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

+  สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทำงานปัจจุบัน

หัวข้อเรียนรู้ :

เวลา     กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.                     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                •  ทบทวนส่วนประกอบของโปรแกรม

  • การใช้สูตรเบื้องต้น

– การเปลี่ยนสูตรให้เป็นค่า (Value)

– การใส่สูตรแบบ Auto ด้วยคำสั่ง AUTOSUM

– การเลือกเซลล์สูตรทีเดียวทั้ง Worksheet

– การคัดลอกสูตรอย่างเร็วด้วย Fill Handle

– การใส่สูตรทีเดียวพร้อมกันหลาย ๆ เซลล

  • การสร้างและจัดการกราฟใน EXCEL

– การสร้างกราฟด้วย Recommended Chart

– การสร้างกราฟด้วยปุ่ม Quick Analysis

– การสร้างกราฟจากเครื่องมือในกลุ่ม Chart

– การใส่หัวเรื่องให้กราฟ (Graph Title)

– การใส่ชื่อกำกับให้แกนกราฟ (Axis Title)

– การซ่อน/แสดงสัญลักษณ์และคำอธิบายชุดข้อมูล (Legend)

– การแสดงค่ากำกับข้อมูล (Data Label)

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

คอร์สอบรมหลักสูตร Internal Environmental Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 (1 วัน)
มานดาล่า (Mandala) และ เซนแทงเกิ้ล (the Zentangle Method) ศิลปะที่จะทำให้คุณรู้จักตนเองได้มากขึ้น รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง มีสมาธิ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เยียวยาตนเอง มีควา...
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมี...
ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อ...
ได้เรียนรู้วิธีการในการสร้างการบริการที่ดีภายใต้การแสดงออกที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการให้บริการต่อผู้เรียนและองค์กร
“DBD ให้คำปรึกษา พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีก สู้วิกฤตเศรษฐกิจ”
ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 35"...