มีค่าใช้จ่าย

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก Fundamental in Import-Export

อบรมวันที่ 18 สิงหาคม 2563
จำนวนคนดู 72 ครั้ง
หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก Fundamental in  Import-Export

หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

วันที่ 18 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

หลักการและเหตุผล

การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอ ที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

 

หัวข้อสัมมนา 

  1. เปรียบเทียบ INCOTERMS®2010 กับ 2000 

  2. ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่เกี่ยวข้องแต่ละ Terms of Shipment 

  3. ข้อมูลจำเพาะของ Containers และประโยชน์การใช้งาน 

  4. เงื่อนไขการบรรทุกสินค้าใน Containers 

  5. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าที่ขนส่งโดยเรือ 

  6. สรุปขั้นตอนการส่งสินค้าทางเรือ 

  7. ประเภทของสินค้าที่ส่งทางอากาศ 

  8. สรุปขั้นตอนการส่งสินค้าทางอากาศ 

  9. การประกันภัยขนส่งสินค้ากับการค้าระหว่างประเทศ 

10. เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ O/A, B/C and L/C 

11. การตรวจสอบเอกสาร (shipping Documents) ที่จะใช้ผ่านพิธีการนำเข้า-ส่งออก 

12. กฏหมายศุลกากรของไทยที่ควรทราบ

 

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

- อดีตกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550
- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

 

ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% 

สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณตุ้ม  โทร 086-6183752 
สอบถามและสำรองที่นั่งติดต่อ :
ฝ่ายอบรม  

Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)

E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com www.ptstraining.in.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: การนำเข้า-ส่งออก, หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรบริหารคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehouse)จะช่วยให้ท่านสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้าของท่านได้อย่างแน่นอน
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถลดต้นทุนและบริหารสินค้าคงคลังของท่านได้อย่างแน่นอน (ฉบับใช้งานจริง)
ยืนยัน การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (21 มี.ค. 62)
การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว คล่องตัว แม่นยำ และประหยัดต้นทุน เพื่อให้สามารถ แข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานคลังสินค้าจึงต้องมีการปร...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 27 ตัวชี้วัด
เข้าอบรมได้รับ : ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่องIncoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสิน...
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร เพื่อให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางสายผลิตภัณฑ์สินค้าให้เกิดการสนับสนุนกับตราสินค้า “BRAND” เพื่อเลือกหรือนำสินค้าที่มีโอกาสเด่น+เหมาะสม...
•หลักการทำงานขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยี RFID •วิธีการประยุกต์ใช้งานในโลจิสติกส์ •ปัญหา-อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข •มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน