มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke Error Proofing)

อบรมวันที่ 00 543
จำนวนคนดู 35 ครั้ง
หลักสูตร ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke Error Proofing)

ความผิดพลาด และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนั้นมีหลากหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากข้อผิดพลาดของคน เช่น  ลืมประกอบ หรือประกอบผิดเป็นต้น Poka Yoke เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลายอุตสาหกรรมพยายามออกแบบกระบวนการผลิตที่มี Poka Yoke ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย เพื่อให้พนักงานสามารถรู้ได้ทันทีที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ออกแบบและกำหนดระบบป้องกันความผิดพลาดจึงควรอบรมหลักสูตรนี้เพื่อให้เข้าใจหลักการและเกิดทักษะการออกแบบเพื่อการป้องกันที่เหมาะสม อัตราค่าสมัคร 3,500 บ (Date 9-09-63) ชำระล่วงหน้าก่อนวันที่ 29/08/63 รับส่วนลด 200 บ./ท่าน ณ My hotel CMYK @ Ratchada (MRT รัชดา) ดาวน์โหลด

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • คำนิยามของ ความผิดพลาด (Error) และข้อบกพร่อง (Defect)
 • หลักการและแนวคิดของ Poka Yoke Error Proofing
 • 3 ชนิดของ Poka Yoke( Judgement inspection , Informative Inspection , Source Inspection)
 • การตรวจสอบแบบตัดสินใจ Judgment inspection
 • การตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูล Informative Inspection
 • การตรวจสอบ ณ แหล่งกำเนิด Source Inspection
 • 3 ระดับของ Poka Yoke(Contact Methods , Fixed Value Methods , Motion Step Methods)
 • วิธีการสัมผัส Contact Methods
 • วิธีเทียบค่าที่กำหนด Fixed Value Methods
 • วิธีตรวจสอบที่การเคลื่อนไหว Motion Step Methods
 • แนวทางในการใช้ Poka Yokeในการควบคุมกระบวนการ
 • ระบบควบคุม / Control System
  • หยุดการทำงานทันที (Shut down)
  • การควบคุมหรือบังคับ (Control)
  • การแจ้งเตือน / Warning System
 • ขั้นตอนการออกแบบติดตั้งระบบ  Poka Yoke
 • Poka Yoke  Mapping
 • Workshop (สำรวจและวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องและ ออกแบบ Poka  Yoke พร้อมนำเสนอแนวคิด)
 • Q&Aสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 092 263 3989, 082 930 6251

บริษัท สัมมนาเซ็นเตอร์ จำกัด

(บริการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก https://snctraining.odoo.com/)

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke Error P

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การค้าระหว่างประเทศที่ใช้ Letter of Credit เป็นเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขของ Letter of Credit และ UCP 600 เพื่อไม่ให้คู่...
ความผิดพลาด และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนั้นมีหลากหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากข้อผิดพลาดของคน เช่น ลืมประกอบ หรือประกอบผิดเป็นต้น Poka Yoke เป็นเครื่องมือที่มีป...
เข้าอบรมได้รับ : ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่องIncoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสิน...
เพื่อเรียนรู้การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสําหรับบางคน แต่ท่านจะทํางานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สําคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน
Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแป...
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ : ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้...
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...